W dniu 18 maja 2017 roku zmarł w Zakopanem Lech Bafia, socjalista, członek PPS, działacz państwowy i sportowy, narciarz i samorządowiec

Lech Bafia w okresie Polski Ludowej sprawował szereg funkcji samorządowych i państwowych, był naczelnikiem miasta Zakopane, wojewodą nowosądeckim, pracownikiem Urzędu Rady Ministrów.
Był czynnym zawodnikiem narciarskim, przez kilka lat sprawował funkcję prezesa Polskiego Związku Narciarskiego.
Od początku lat 90., w okresie transformacji, zaangażował się w tworzenie i działalność Polskiej Partii Socjalistycznej. Przez blisko 20 lat był członkiem władz centralnych PPS m.in. członkiem Rady Naczelnej i Centralnego Komitetu Wykonawczego.
Miał wielki wkład, szczególnie w latach 90. w tworzenie koncepcji jednolitej politycznie, wielonurtowej ideowo, Polskiej Partii Socjalistycznej.
Był wielkim orędownikiem budowy przez PPS trwałej konstrukcji państwowej w oparciu o idee demokratycznego socjalizmu.

Cześć Jego Pamięci

Rada Naczelna
Polskiej Partii Socjalistycznej