Trwa cykl imprez organizowanych z okazji 150 lecia urodzin Ignacego Daszyńskiego, wielkiego socjalisty, premiera pierwszego rządu po odzyskaniu niepodległości w 1918r.

W dniu 15 marca 2017 w Domu Literatury na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odbyła się konferencja „Patriotyzm, pacyfizm, socjalizm – idee Ignacego Daszyńskiego w XXI wieku” zorganizowana przez Polski Oddzial Stowarzyszenia Kultury Europejskiej z siedzibą w Wenecji (SEC), Stowarzyszenie imienia Ignacego Daszyńskiego, Katedrę Filozofii Instytutu Studiów nad Filozofią Słowiańską WSM.

Otwarcia obrad dokonała Pani Profesor zw. Dr hab. Maria Szyszkowska, Prezes Pacyficznego Stowarzyszenia, która podkreśliła  m.in. nieprzemijalność idei Ignacego Daszyńskiego i obecne znaczenie kontynuującej jego idee Polskiej Partii Socjalistycznej.

Referaty wygłosili:

Eugeniusz Kabatc, Prezes  Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Kultury Europejskiej „Pacyfizm jako idea Ignacego Daszyńskiego oraz SEC”

Doc. Dr hab. Władysław Kulesza, INOPiP, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski „Osoba i dzieło Ignacego Daszyńskiego”

Dr Jerzy Stefański, Prezes Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego, członek Rady naczelnej PPS  „Aktualność programu radomskiego PPS”

Bogusław Gorski, Przewodniczący Rady Naczelnej PPS Niepodległość i sprawiedliwość społeczna podstawą organizacji Państwa Polskiego.

Doc dr hab. Ryszard Piotrowski, Przewodniczacy rady naukowej INOPiP, Wydział prawa Uniwersytet Warszawski „W poszukiwaniu wartości europejskich- traktaty a rzeczywistość”

Prof.dr hab. Stanisław Dawidziuk, Prezydent Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie
„Poczucie misji w edukacji”

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, kierownik Katedry Pokoju i Probacji „Myślenie ireologiczne”

Prof. zw.dr hab. Maria Szyszkowska, Kierownik katedry Filozofii WSM oraz UW Komitet Prognoz <Polska 2000Plus> przy Prezydium PAN  „Patriotyzm wobec rozdarcia społeczeństwa między lewicę i prawicę”

Dr Anna Jagiełłowicz, Instytut Filozofii Uniwersytrt Wrocławski „Pokój i Rozwój albo samounicestwienie’

Dr Anna Kryniecka, INOPiP, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszaqwski

„Aktualności postulatu pokoju”

Mirosław Gontarski, Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim

„Patriotyzm ponad opozycją”

 

W swoim referacie doc dr hab. Wacław Kulesza nakreślił bardzo szczegółowo i dydaktycznie wzorcowo przedstawił zdarzenia z życia Ignacego Daszyńskiego w kontekście skomplikowanych warunków politycznych w jakich działał. Z powodzeniem rozwiązywał dylematy moralne socjalisty i działacza politycznego walczącego o niepodległość Polski, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości  związane z odejściem Piłsudskiego i byłych działaczy PPS- legionistów od idei społecznych.

 

Wiele referatów nawiązywało tez do bliskiej socjalistom idei zachowania postaw pokojowych w otaczającym świecie.

 

W konferencji uczestniczyło ok. 100 osób, w tym grupa członków PPS.

W ożywionej dyskusji nad referatami uczestniczyli towarzysze Krystyna  Narwicz, Ryszard Dzieniszewski i Mirosław Nizielski

 

 

Ryszard Dzieniszewski