Konferencja Wojewódzka PPS w Łodzi oceniła trzechletnią działalność partii na swoim terenie.
Wzięli w niej także udział towarzysze z dynamicznie rozwijającej  się organizacji w Poznaniu, której przewodniczy tow. Mateusz Biniaś.
Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem i obecnością na niej przedstawicieli władz centralnych. Cechą charakterystyczną tego zgromadzenia był także dominujący udział młodzieży. W obradach uczestniczyli tow. tow. M. Klos - szef CKW i  M. Białek członkini CKW. Tow. R. Dzieniszewski z Prezydium RN i szef Centr. Sądu Partyjnego tow. R. Smuszkiewicz a epizodycznie takę Przew. RN tow. senator Wojciech Konieczny i jego z-ca w RN - tow. Marek Jabłoński.
Wybrano 29 delegatów na nieodległy już, 44 Kongres Partii i nowe władze wojewódzkie.
Przewodniczącym 9-osobowej Rady został wybrany tow. Wacław Hetman, jego zastępcą tow. Piotr Bruchajzer a funkcję sekretarza powierzono przewodniczącemu  niedawno powołanego Okręgu Łódzkiego, tow. Jakubowi Kołacińskiemu.
Przewodniczącym Woj. Komisji Rewizyjnej został tow..Jakub Wiktor Waliszek,  a Woj. Sądu Partyjnego tow Michał Siemiński.
 
 
ZP