6 listopada 2021 odbył się XVII Kongres Unii Pracy. W trakcie jego obrad dokonano wyboru władz partii, Kongres przyjął Deklarację Programową.  Przewodniczącym Unii Pracy został ponownie Waldemar Witkowski. Serdecznie gratulujemy wyboru panu Waldemarowi Witkowskiemu oraz członkom nowo wybranych władz UP.

Unia Pracy reprezentuje te same wartości co PPS wywodzące się z bogatego dorobku polskiej Lewicy. Razem stajemy w obronie pracowników w walce z niesprawiedliwym systemem.

Gratulujemy dotychczasowych osiągnięć Unii Pracy, liczymy na dalszą współpracę w ramach szeroko rozumianej Lewicy parlamentarnej i pozaparlamentarnej.

 

 

ZP