Związek Nauczycielstwa Polskiego

Pan Prezes

 Sławomir Broniarz

 

 

Polska Partia Socjalistyczna w pełni solidaryzuje się ze  stanowiskiem  Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie przeprowadzanej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości reformy szkolnictwa i popiera działania Związku podejmowane w tej sprawie.

 

Obecna reforma to kolejne zmiany strukturalne nie poprzedzone ogólnonarodowa dyskusja nad modelem kształcenia.

Zmiany strukturalne, szczególnie w tak wrażliwej dziedzinie jak wychowanie młodego pokolenia, nie mogą odbywać się w atmosferze bałaganu, a tempo wprowadzania obecnej reformy wskazuje, że będziemy mieli do czynienia z olbrzymim bałaganem i stanem niepewności, który dotknie dzieci, młodzież, ich rodziców i nauczycieli.

Zawód nauczyciela jest -i powinien być za taki uznany- jednym z najważniejszych  zawodów w państwie, funkcja jaką pełni nauczyciel jest trudna i odpowiedzialna, o najgłębszych i najdalej idących konsekwencjach społecznych, cywilizacyjnych i narodowych. Nauczyciel powinien odznaczać się wysokim poziomem intelektualnym i etycznym, a system awansów powinien temu sprzyjać. Wyrażamy głęboką obawę o niezależność światopoglądową nauczycieli w szkole zreformowanej wg. wizji PiS.

Proces kształtowania osobowości  związany jest niezaprzeczalnie z procesem wychowania nie tylko w rodzinie, ale przede wszystkim w procesie edukacyjnym, który powinien budować spójną wizję człowieka i społeczeństwa.

Ta wizja to społeczeństwo, które będzie podmiotem, a nie przedmiotem działań.

Tymczasem obserwujemy postępujący zanik więzi społecznych w naszym społeczeństwie. Narastają  też zjawiska prawicowej ksenofobii i braku wzajemnej tolerancji. Relatywizm  i prawdy „objawione” zaczynają zastępować rzetelną wiedzę o świecie.

Wyrażamy wielka obawę, że tworzone pod auspicjami PiS  programy nauczania w zreformowanej szkole pogłębią to wysoce niebezpieczne dla przyszłości Polski zjawisko. PPS zwraca uwagę na fakt pisania na nowo historii, w której fakty historyczne zamienia się ich interpretacją. Znamienna jest wypowiedź prezydenta by dzieciom mówić „kto był bohaterem, a kto zdrajcą”.

Jesteśmy na zakręcie dziejów. Jest to ostatni moment, aby się  przeciwstawić tym, którzy chcą wykorzystać  szkoły do swoich niecnych celów.

 

Przewodniczący                                                                Przewodniczący Rady Naczelnej

Centralnego Komitetu Wykonawczego                            Polskiej Partii Socjalistycznej

Polskiej Partii Socjalistycznej

 

Mirosław Nizielski                                                            Bogusław Gorski