Szanowny Panie Scholz,

W imieniu własnym i Polskiej Partii Socjalistycznej pragnę Panu i Socjaldemokratycznej Partii Niemiec serdecznie pogratulować z okazji zwycięstwa w wyborach do Bundestagu.

SDP, najstarszą niemiecką partię polityczną, oraz PPS, najstarszą polską partię polityczną (od 1892 roku), łączy tradycja walki o prawa ludzi pracy.

Cieszymy się, że wiatry historii wiejące od zachodniej strony Polski powoli zawracają z czysto neoliberalnego kierunku w widzeniu świata w kierunku tworzenia warunków dla dobrobytu wszystkich ludzi.

 

Wojciech Konieczny

Przewodniczący Polskiej Partii Socjalistycznej
Senator Rzeczypospolitej Polskiej

  

Sehr geehrter Herr Scholz,

In meinem Namen und in Namen der Polnischen Sozialistischen Partei möchte Ich Ihnen und der Socialdemokratischen Partei Deutschlands herzlich zum Gewinn der Bundestagwahl gratulieren.

Die SPD als älteste Partei Deutschland und die PPS als älteste Partei Polens (seit 1892) teilen die Tradition des kampfes für die Rechte der Werktätigen.

Wir freuen uns, dass der Wind der Geschichte aus dem Westen Polens langsam von der rein neoliberalen Richtung zurückkehrt, um die Welt zu sehen, um die Bediengungen für das Wohlergehen aller Menschen zu schaffen.

 

Wojciech Konieczny

Vorsitzende der Polnischen Sozialistischen Partei
Senator Republik Polen