Zmarł Alfred Miodowicz, pierwszy Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (1984-1991), poseł na Sejm PRL IX kadencji.

Był wybitną postacią dla całego ruchu związkowego. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy szczerego współczucia.