17 września 1939 roku Armia Czerwona dopuściła się agresji na Polskę, która toczyła od 1 września walkę z III Rzeszą. Na terenach okupowanych ZSRR dopuściła się zbrodni wojennych. Zamordowano 20 000 polskich oficerów, policjantów urzędników Rzeczpospolitej. Wiele setek tysięcy obywateli zostało zesłanych do łagrów lub wysiedlonych w głąb Rosji.

W rocznicę tych Tragicznych wydarzeń Delegacja PPS pod przewodnictwem tow. W Koniecznego przewodniczącego RN PPS złożyła wieniec przed Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie.

W delegacji wzięli udział towarzysze Bogusław Gorski, Honorowy Przewodniczący PPS, Cezary Żurawski i Ryszard Dzieniszewski członkowie RN PPS.