W województwie łódzkim uczciliśmy 101 rocznicę zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej.

W Piotrkowie Trybunalskim hołd poległym oddał wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej tow. Bogdan Chrzanowski, który wraz z przedstawicielami miasta, piotrkowskimi stowarzyszeniami i organizacjami złożył wiązankę na Grobie Nieznanego Żołnierza.

W Łodzi, Koło PPS Łódź Widzew odwiedziło groby bohaterów wojny 1920r, w tym Aleksandra Napiórkowskiego. 
Napiórkowski pseudonim Stefan, członek Rady Naczelnej i Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS, poseł na Sejm, wydawca "Łodzianina", organizator i dowódca Milicji Ludowej, przewodniczący OKR Łódź, w randze porucznika, brał udział w walkach od lipca 1920 r. 
Ranny 18 sierpnia 1920 podczas szarży szwadronu ułanów, którym dowodził.  Zmarł tego samego dnia.

Marszałek Sejmu Wojciech Trąmpczyński, otwierając posiedzenie w dniu 29 października 1920 poświęcił swe wystąpienie Napiórkowskiemu stwierdzając: "zginął jak żył, w sumiennym spełnieniu obowiązku wobec Ojczyzny. Jego piękna karta życiowa nieodłącznie pozostanie związana z historią pierwszego Sejmu Polskiego". 
Aleksander Napiórkowski pośmiertnie awansowany do stopnia rotmistrza, odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości z Mieczami oraz Krzyżem Walecznych. Uhonorowany Odznaką Pamiątkową „Pierwszej Kadrowej”.

Na zdjęciu słynny na łódzkim cmentarzu nagrobek (autorstwa W. Konopki) kpt. Stefana Pogonowskiego, bohatera wojny 1920 r. Jego brawurowy atak, kiedy to 15.08.1920r poprowadził na wroga 28 Pułk Strzelców Kaniowskich odmienił ponoć kartę historii w wojnie dwudziestego roku. 

Cześć Ich pamięci!

 

       

   

Zdjęcia za epiotrkow.pl 

Monika Chowańska