W dniu 26 grudnia odeszła na wieczną wartę strażników kultury dr Aldona Gawecka . Jako mieszkanka dzielnicy Żoliborz - odbyła 11 grudnia jak się okazało ostatnie spotkanie z czytelnikami w bibliotece na pl. Inwalidów.

Była prawdziwym animatorem takiego zjawiska socjologicznego jak  „spółdzielcza kultura Żoliborska” i szerzej jak „kultura żoliborska” .  Urodzona w Wilnie, zamieszkała w Zamościu, w Warszawie, pomieszkiwała też w Paryżu . Jednak Warszawa gdzie jako doktor nauk humanistycznych była wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim i duch spółdzielczości z WSM na Żoliborza były jej najpiękniejszym ze światów. Pojęcie jej Żoliborza - „na pięknym brzegu” zawierało w sobie przedwojenne wyzwanie rzucone kapitalizmowi przez kilka dużych spółdzielni mieszkaniowych, epopeję obrony stolicy w 1939 roku, etos najlepszej konspiracji , legendy Powstania, szlachetnych spółdzielczych herosów odbudowy ludowego państwa, działaczy spółdzielczych.  Nagrodzona za kształtowanie kultury spółdzielczej przez słynną Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową – przesiąkniętej jej pracę społeczną – zasłużyła sobie też na wdzięczność kilku pokoleń spółdzielców w całym kraju, które posiadają w swoich większych osiedlach domy kultury. Te ośrodki  kształtowania się lokalnych grup społeczeństwa obywatelskiego wyrosłe na podglebiu przedwojennych związkowych i socjalistycznych Domów Robotniczych zostały  też zaakceptowane w epoce Gomułki a potem Gierka w wielu osiedlach spółdzielczych.  Budowane były w PRL jako dobrowolna składka mieszkańców na kulturę. Nie dziwi, że osiedlach spółdzielczych praca milicji czy teraz policji to wypoczynek .  O jej pracy najlepiej świadczy zapis na tablicach Regulaminu centralnego parku Żoliborza im. Stefana Żeromskiego. Napis władz dzielnicy ma  też  hasło – przestrzegajcie zasad porządku w duchu kultury spółdzielczej.  Jako wizjoner przekonywała nas  – socjalistów związanych z etosem PPS i budową społeczeństwa obywatelskiego ale w odpowiedzialności za państwo, że fundacja Polcul  próbuje to wdrożyć.  Byliśmy odrębnego zdania  co do zgodności tego zespołu z praktyką ale zgadzaliśmy się co do szlachetnych haseł. Też należy docenić  Jej wpływ na opinię kulturalnego środowiska stolicy Francji, że Polska widziana przez pryzmat kultury w WSM i wiele innych strukturach ponad 10 milionowego społeczeństwa spółdzielczości mieszkaniowej  jest dobry kandydatem do Unii Europejskiej. Żegnaj Aldono dobry duchu kształtowania dobrosąsiedzkich stosunków  przesiąkniętych troską o wymagających pomocy .

    Żoliborzanin duchem -  R Dzieniszewski  i  grono wdzięcznych  Ci społeczników -  oraz jak sadzimy - kombatanci z Władkiem Jagiełłą, prof.  Andrzejem Nowickim, Bogumiłem Bakusem,  dr Genowefą Żwinogrodzką –Wojewodą ,  Jankiem Mulakiem, prof. Krzysztofem Dunin Wąsowiczem na czele co odeszli już na wieczną wartę.