Kancelaria Senatu RP zorganizowała konferencję naukową poświęconą setnej rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej. Wydarzenie miało miejsce w siedzibie senatu 17 marca.

Konstytucja marcowa 1921 (Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej) – ustawa konstytucyjna uchwalona przez Sejm Ustawodawczy, opublikowana 1 czerwca 1921. Mimo uchwalenia w 1921 roku wiele jej postanowień weszło w życie dopiero po wyborach do parlamentu w 1922 roku i wyborze prezydenta. Obowiązywała do 23 kwietnia 1935.

W trakcie konferencji zaprezentowali swoje referaty:

- prof. Rafał Chwedoruk, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, wystąpienie nt. „Myśl konstytucyjna Polskiej Partii Socjalistycznej w pierwszych latach II Rzeczypospolitej”,

- dr Bartosz Machalica, Centrum im. Ignacego Daszyńskiego, wystąpienie nt. „Od "Republiki Ludowej" do Konstytucji Marcowej. Parlamentarzyści lewicy wobec kompromisu konstytucyjnego 1921 roku”,

- dr Janusz Gmitruk, Zakład Historii Ruchu Ludowego Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, wystąpienie nt. „Ludowa wizja Konstytucji RP z 17 marca 1921 r.”,

- dr hab. Arkadiusz Indraszczyk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, wystąpienie nt. „System polityczny państwa według Konstytucji RP z 17 marca 1921 r.”.

W konferencji uczestniczyli między innymi towarzysze senator Wojciech Konieczny przewodniczący RN PPS, Bogusław Gorski, Honorowy przewodniczący PPS, Cezary Żurawski przewodniczący OKW PPS oraz redaktor naczelny Przeglądu Socjalistycznego Andrzej Ziemski.

ZP