Prezydium RN spotkało się na swoim cyklicznym posiedzeniu 6 lutego. Z uwagi na pandemię spotkanie miało ograniczony charakter. Głównym tematem posiedzenia było określenie kierunku najbliższych działań partii i przegotowanie materiałów dla RN PPS, której posiedzenie planowane jest na keircień 2021 vroku.

Prezydium zajęło stanowisko w sprawie wyboru Kandydata na stanowisko RPO

Towarzysze skupili się na tematacie niezbędnych przygotowań do XLIV Kongresu partii. Szczegółowo omawiano oczekiwany kierunek rozwoju organizacji młodzieżowej PPS. Zapoznali się także z sytuacją finansową partii.

BP PPS