16 grudnia to rocznica śmierci pierwszego Prezydenta RP, Gabriela Narutowicza. Był prezydentem tylko 5 dni, zginał od kuli Eligiusza Niewiadomskiego, endeckiego fanatyka.

Wybory 1922 były areną burzliwych sporów o przyszłość Polski. PPS wezwała wówczas do obrony Prezydenta i konstytucji przed atakami ugrupowań endeckich. W trakcie ulicznych walk zginął chorąży sztandaru PPS Jan Kałuszewski.

W 98 rocznicę śmierci prezydenta Przewodniczący Rady Naczelnej PPS Senator RP towarzysz Wojciech Konieczny złożył wieniec przed warszawską Zachętą, miejscem śmierci Prezydenta. Towarzyszyli mu członkowie Warszawskiej organizacji PPS, między innymi towarzysz R. Dzieniszewski, K. Wężyk, towarzyszki M. Białek, K. Narwicz i M. Kościelecka.

W uroczystości wzięła udział grupa członków Organizacji Młodzieżowej PPS „Czerwona Młodzież”