7 listopada 1918 roku rozpoczął działalność Tymczasowy Rząd Ludowej Republiki Polskiej. Jego Premierem został Ignacy Ewaryst Daszyński. W skład tego rządu weszli najwybitniejsi ludzie ówczesnej lewicy reprezentujący główne partie lewicowe: Tomasz Arciszewski (PPS), Ignacy Daszyński (PPS), Medard Downarowicz (Polska Organizacja Wojskowa), Gabriel Dubiel (PSL), Marian Malinowski (PPS), Jędrzej Moraczewski (Polska Partia Socjalno-Demokratyczna). Tomasz Nocznicki ((PSL), Juliusz Poniatowski (PSL), Edward Śmigły-Rydz, Wacław Sieroszewski (Stronnictwo Niezawisłości Narodowej), Błażej Stolarski (PSL), Stanisław Thugutt (PSL), Wincenty Witos (PSL), Bronisław Ziemięcki (PPS)

Józef Piłsudski nie mógł uczestniczyć, ponieważ w tym czasie był internowany czy więziony przez Niemców w Magdeburgu. W. Witos nie zdecydował się uczestniczyć w pracach rządu, bo uważał, że rząd był zbyt lewicowy. A jaki był program Rządu Tymczasowego? Został on sformułowany w Manifeście ogłoszonym w Lublinie 11 listopada 1918 roku:

„MANIFEST TYMCZASOWEGO RZĄDU LUDOWEGO REPUBLIKI POLSKIEJ

OGŁOSZONY W LUBLINIE 11 LISTOPADA 1918 ROKU

  DO LUDU POLSKIEGO! 

 ROBOTNICY, WŁOŚCIANIE, ŻOŁNIERZE POLSCY!

 Na Sejm Ustawodawczy wniesiemy projekt następujących reform społecznych: 

- przymusowe wywłaszczenie i zniesienie wielkiej i średniej własności ziemskiej i oddanie jej w ręce ludu pracującego pod kontrolą pań­stwową; 

- upaństwowienie kopalń, solin, przemysłu naftowego i dróg komu­nikacyjnych oraz innych działów przemysłu, gdzie się to da od razu uczynić; 

- udział robotników w administracji tych zakładów przemysłowych, 

które nie zostaną od razu upaństwowione; 

- prawa o ochronie pracy, ubezpieczeniu od bezrobocia, chorób i na starość; 

- konfiskaty kapitałów powstałych w czasie wojny ze zbrodniczej spekulacji artykułami pierwszej potrzeby i dostaw do wojska; 

- wprowadzenie powszechnego, obowiązkowego i bezpłatnego świec­kiego nauczania szkolnego.”

W rocznicę powstania Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej delegacje PPS i Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego złożyły kwiaty pod pomnikiem Ignacego Daszyńskiego w Warszawie. Pod pomnikiem Premiera tego rządu.