Z inicjatywy klubu Lewicy odbył się 4 października, w Płocku, na Mazowszu, Wojewódzki Kongres Programowy Lewicy. Podobne kongresy mają miejsce w innych województwach. Celem tych spotkań jest przygotowanie podstawy programowej Lewicy, którą przedstawi Warszawski Kongres Lewicy 21 listopada.

Debatę rozpoczął Arkadiusz Iwaniak, poseł na sejm IX kadencji, polityk, działacz samorządowy województwa mazowieckiego, członek SLD. Swoje wystąpienia wygłosili, między innymi Włodzimierz Czarzasty (SLD) i Robert Biedroń (WIOSNA).

Polską Partię Socjalistyczną reprezentował tow. Rafał Zieleniewski, sekretarz CKW PPS oraz tow. Ludwik Ponto. Przewodniczący Organizacji mazowieckiej PPS. W konferencji także wzięli udział członkowie organizacji płockiej, tow. Tadeusz Pankowski, przewodniczący płockiej PPS i Zbigniew Dymke.

W opinii członków PPS uczestników kongresu, debata poświęcona głównie polityce ekologicznej, była istotnym elementem dialogu społeczne. Należy też zwrócić uwagę na wyjątkowo sprawną organizację, dzieło kol. Arkadiusza Iwaniaka.

W załączeniu relacja filmowa:

Płock 1

Płock 2

BP

Źródło video: Facebook Lewica