Przedstawiciele parlamentarnego Klubu Lewicy spotkali się 13 września w warszawskiej siedzibie OPZZ z przedstawicielami i przedstawicielkami związków zawodowych, świata nauki, organizacji kobiecych, ekologicznych, LGBT, opowiadających się za świeckim państwem. Głównym celem spotkania było zaproszenie tych środowisk do udziału i współpracy przy Kongresie Programowym Lewicy, który odbędzie się 22 listopada w Warszawie, jak i w kongresach regionalnych, które startują już w przyszły weekend we Wrocławiu i Opolu.

Spotkanie rozpoczęły wystąpienia czterech przedstawiciele partii parlamentarnych, SLD, Wiosny, Razem i PPS, Którą reprezentował tow. Wojciech Konieczny, przewodniczący RN PPS.

W swoim wystąpieniu tow. Konieczny zwrócił uwagę na korzyści płynące z tak szerokiego spektrum społecznego, które będzie miało wpływ na program lewicy dla Polski. Zadeklarował wolę PPS uczestniczenia w tym procesie i chęć Partii do prezentowania swoich pomysłów na Polskę.

 

BP PPS