Delegacja Polskiej Partii Socjalistycznej, 31 lipca złożyła kwiaty przed pomnikiem zgrupowania „Żywiciel” oraz przy tablicy pamiątkowej na „Kotłowni WSM” pamięci poległym w pierwszym boju Powstania, powstańcom z Batalionu OW PPS im. gen. J. Dąbrowskiego.

Kwiaty złożyli towarzysze Ryszard Dzieniszewski sekretarz RN PPS i Cezary Żurawski przewodniczący OKW.

Towarzysz Dzieniszewski, w wystąpieniu poprzedzającym złożenie kwiatów przed „Kotłownią WSM” wspominał bohaterstwo powstańców z Batalionu OW PPS im. gen. J. Dąbrowskiego i naszych towarzyszy, między innymi tow. prof. A. I J. Nowickich, J. Ostrowskiego z plutonu RPPS.

 

  

 

BP