Rada Naczelna polskiej Partii socjalistycznej zebrała się na posiedzeniu poświęconym omówieniu stanowiska partii w sprawie wyborów na urząd Prezydenta RP oraz bieżących zagadnień dotyczących działalności organizacji. Spotkanie odbyło się 6 czerwca b.r., ze względu na koniecznośći zachowania reżimów epidemicznych, w siedzibie OPZZ w Warszawie.

Gościem Rady Naczelnej był kandydat Lewicy na urząd prezydenta Robert Biedroń. W swoim wystąpieniu podkreślił rolę PPS w historii Polski, powiedział „PPS jest jedną z najstarszych partii politycznych w Polsce, a także na świecie, () była obecna w procesie sprawowania władzy, a teraz powraca na drogę skuteczności politycznej”. W części swojego wystąpienia poświęconej swojemu programowi gospodarczemu mówił o potrzebie kierowania środków na cele społeczne, szkoły, szpitale żłobki, zwrócił uwagę na fakt, że pochodzą one z naszej pracy i nie powinny być wykorzystywane na megalomańskie projekty obozu władzy. Powiedział: „Przeciwstawienie się temu szaleńczemu kapitalizmowi musi być naszym priorytetem”. W swoim wystąpieniu Robert Biedroń ze szczególną mocą podkreślił potrzebę współpracy między lewicowymi formacjami politycznymi opartą o równość, porozumienie i o roli PPS w tworzeniu lewicowego programu.

Po swoim wystąpieniu Biedroń odpowiadał na pytania zadawane przez towarzyszy uczestniczących w posiedzeniu Rady Naczelnej, Dotyczyły one zagadnień społecznych, gospodarczych i polityki międzynarodowej. W swoich odpowiedziach kandydat odwołał się do swojego programu, a także do lewicowej myśli społecznej .

Członkowie RN PPS z zadowoleniem przyjęli wystąpienie kandydata. Rada Naczelna przyjęła większością głosów uchwałę w sprawie wyborów prezydenckich CZYTAJ. Na tym zakończyło się spotkanie z Kandydatem Lewicy Robertem Biedroniem.

Kolejnymi tematami obrad RN PPS były druga tura wyborów, ocena pracy medialnej organizacji i praca organizacji Młodzieżowej PPS.

W sprawie II tury towarzysze przedstawili swoje stanowiska, zróżnicowane ze względu warunków politycznych w rejonach działania organizacji. Ustalono konieczność obserwacji zmian towarzyszących kampanii i potrzebę sformułowania stanowiska na ten temat we właściwym momencie, które byłoby zgodne z linią polityczną partii oraz dobrem społeczeństwa.

Członkowie RN pozytywnie ocenili działania medialne, potwierdzili konieczność inicjacji wydawania, zgodnie z zapisem statutu „Robotnika”

Organizacja Młodzieżowa PPS zaprezentowała swoje działania oraz kilka inicjatyw i projektów. Przykładowo: Obozy szkoleniowe w oparciu o ośrodki TPD, odrodzenie Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych i Organizacji Młodzieżowej TUR oraz projekt uchwały „Tarcza Pro pracownicza”. Rada Naczelna odniosła się do aktywności OM PPS z uznaniem, będą one przedmiotem prac organów Partii.

W toku obrad tow. przewodniczący Wojciech Konieczny omówieniem sytuacji politycznej w kraju, a także zadań partii w najbliższym okresie. Zwrócił uwagę na narastające zjawisko polaryzacji społeczeństwa w wyniku zdominowania przez konflikt PiS i PO sceny politycznej oraz wpływu „ duopolu "POPIS” na sondaże wyborcze.

RN PPS zakończyła swoje obrady decyzją o przekazaniu wniosków do opracowania w formie stanowisk i uchwał przez Prezydium RN.

  

 

BP PPS