Polska Partia Socjalistyczna uczciła Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy złożeniem wieńca pod „Kamieniem PPS” na placu Grzybowskim w Warszawie. W imieniu partii wieniec złożył towarzysz Wojciech Konieczny, przewodniczący RN PPS, Senator RP. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na potrzebę aktywności partii w trudnym czasie epidemii mówił także o naruszaniu praw pracowniczych i niewystarczających działaniach rządu w celu ochrony rynku pracy.

W uroczystości uczestniczyli między innymi przedstawiciele Lewicy z Krzysztofem Gawkowskim, delegacja OPZZ z przewodniczącą Barbarą Popielarz oraz przedstawiciele Partii Pokolenia.

Na warszawskiej Cytadeli   SLD , partia  RAZEM  oraz członkowie   PPS Koła  Żoliborz, Ryszard Dzieniszewski  i  Henryk  Bulski - opiekun Kombatantów złożyli wiązanki kwiatów.

 

Przedstawiciele PPS uczestniczyli także w uroczystościach pierwszomajowych pod pomnikiem Ignacego Daszyńskiego zorganizowanych przez Lewicę. W imieniu PPS głos zabrał towarzysz Marcin Klos, przewodniczący CKW.

Pod pomnikiem Ignacego Daszyńskiego złożyli także wiązankę członkowie Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego. Kwiaty, w imieniu Stowarzyszenia złożył prezes towarzysz Jerzy Stefański.

 

   

 

BP