List gratulacyjny dla OPZZ z okazji 35 rocznicy Zjazdu Założycielskiego:

Pan Andrzej Radzikowski
Przewodniczący
Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych

Szanowny Panie Przewodniczący!

W imieniu Polskiej Partii Socjalistycznej składam na pana ręce serdeczne gratulacje z okazji trzydziestej piątej rocznicy powstania Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Zjazd Bytomski w 1984 roku otworzył piękną kartę w ruchu pracowniczym w Polsce.

Wysoko cenimy misję i działania OPZZ na polu ochrony praw pracowniczych. Idea zrzeszania się pracowników w związki i stowarzyszenia jest wyjątkowo bliska ideom PPS. Jak dotychczas proszę liczyć na współpracę Partii w realizacji programów i działań na rzecz ludzi pracy.

Z okazji tej ważnej rocznicy, życzę wszystkim związkowcom, działaczom ruchu związkowego i osobiście Panu przewodniczącemu satysfakcji i kolejnych sukcesów w pracy związkowej.

Z socjalistycznym pozdrowieniem!

Przewodniczący
Rady Naczelnej PPS
Senator Wojciech Konieczny