Rada Naczelna zebrała się na posiedzeniu w warszawskiej siedzibie partii.
Członkowie RN PPS uczcili 127 rocznicę powstania Polskiej Partii Socjalistycznej. Powstała ona na zjeździe założycielskim, który odbył się w dniach 17–23 listopada 1892 w Paryżu. Uczestniczyli w nim delegaci reprezentujący cztery polskie organizacje socjalistyczne.

Rada Naczelna zapoznała się z bieżącą sytuacją polityczną partii po wyborach parlamentarnych 2019 roku, przedstawioną przez tow. przewodniczącego Wojciecha Koniecznego. W dyskusji oceniano kampanię wyborczą i pozycję partii po wyborach. W efekcie RN przyjęła stanowisko „Lewica po wyborach parlamentarnych 2019 roku” (CZYTAJ).
Kolejnym tematem omawianym przez RN był wzrost szeregów partyjnych. Z uznaniem przyjęto informację o próbie reaktywacji organizacji wrocławskiej. RN zwróciła uwagę na konieczność zgodności statutowej procesu powstawania terenowych organizacji partyjnych. Powołując się na zapisy statutu PPS, uchwały RN oraz uchwałę CKW w sprawie obszarów działania organizacji wojewódzkich PPS (31.10 2019) zobowiązała RW Śląsk do podjęcia koniecznych działań.
Następnym tematem obrad RN był regulamin Organizacji Młodzieżowej PPS. Członkowie rady, głosując, podjęli decyzję o jego przyjęciu.
Pozostały czas obrad poświęcono sprawom organizacyjnym.


BP