Towarzysz Wojciech Konieczny, przewodniczący RN PPS, w 101 rocznicę powołania Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej, złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem Ignacego Daszyńskiego. Towarzyszył mu między innymi tow. Cezary Żurawski przewodniczący Warszawskiego okręgu PPS.

Rząd ten powstał w Lublinie z 6 na 7 listopada 1918 z inicjatywy działaczy lewicy niepodległościowej, Większość członków rządu Daszyńskiego stanowili działacze PPS oraz PSL „Wyzwolenie". Z ramienia PPS uczestniczyli w nim między innymi: Tomasz Arciszewski, Marian Malinowski i Bronisław Ziemecki. Program rządu miał charakter lewicowy, ale niekomunistyczny – przemiany miały nastąpić nie w drodze rewolucji, ale reform parlamentarnych.

BP