w  związku z tym,  że był w  owym  czasie  jako  młody człowiek  na praktyce  w produkujących tabor kolejowy Zakładach im. H. Cegielskiego  w Poznaniu .  Przez wiele lat nie pozwolił  zapomnieć  nam  starszym już towarzyszom  w tym związanym  różnymi  więzami z Poznaniem  o tym ważnym  wydarzeniu dla  historii  naszego kraju i dla niego  osobiście.

  Jednocześnie  udzielił dłuższego  wywiadu  o tamtych wydarzeniach  telewizji  TVP Info . Należy  tu  wspomnieć,  że nasz towarzysz  jako  już  szanowany  emeryt  posiada  odznaczenia za  zasługi w rozwoju  naszego  kolejnictwa  oraz odznaki  za zasługi w rozwoju  warszawskiej komunikacji  w tym  jako  przewodniczący  społecznego komitetu  ds.  rozbudowy metra.

  Jest  też  działaczem  stowarzyszenia  w  ramach  Naczelnej Organizacji  Technicznej  organizującym  wycieczki  techniczne  dla wielu z nas - doświadczonych kolegów  inżynierów  do  ważnych  nowo  budowanych  obiektów  infrastrukturalnych  co przyczynia  się  do rozwoju kultury technicznej  naszej stolicy.

 Przewodniczący  Koła  PPS  Warszawa – Żoliborz

 Ryszard  Dzieniszewski