Prezydium Rady Naczelnej PPS przedstawiło projekt: 

Założenia programowe Polskiej Partii Socjalistycznej w wyborach do Parlamentu  Rzeczpospolitej Polskiej

 

 1. Ochrona Zdrowia
 • Oddłużenie szpitali publicznych,
 • Rozdział prywatnej i publicznej ochrony zdrowia
 • Medycyna etyczna nie ideologiczna (medycyna oparta na faktach nie na ideologii, np. in. vitro)
 • Realna wycena świadczeń zdrowotnych
 • Zwiększenie liczby lekarzy i pielęgniarek
 • Skrócenie kolejek
 • Tańsze leki
 • Płace personelu ponadzakładowymi układami zbiorowymi
 •  
 1. Edukacja
 • Skuteczna, nowoczesna, zapewniająca rozwój uczniów szkoła wolna od ideologii
 • Poparcie dla postulatów płacowych pracowników oświaty
 • Rozwój sportu szkolnego

 Rozdział kościoła od państwa

 Gospodarka

 • Równowaga sektorów gospodarce niezależnie od własności
 • Rozwój polskiej gospodarki
 • Godna płaca, godna praca, godne życie
 • Polska nauka w służbie polskiej gospodarki
 1. Ekologia
 • Ekologiczne źródła energii
 • Walka ze smogiem
 • Wspieranie programów i organizacji ekologicznych
 1. Państwo i społeczeństwo
 • Utrzymanie i rozwój dotychczasowych programów socjalnych
 • Godna emerytura
 • Europejska pensja minimalna, europejska umowa o prace
 • Skuteczna walka z bezdomnością i wykluczeniem