w dniu 1 Maja obchody miały miejsce;

o godzinie 11 złożenie wiązanek na grobach cmentarza przy ulicy lipowej w Lublinie: księdza Piotra Ściegiennego, Władysława Kunickiego, gen. Pawła Dąbka, Grobie Nieznanego Żołnierz, który w wyniku dekomunizacji został usunięty z Placu Litewskiego i dzięki staraniom wielu działaczy lewicowych został przeniesiony na Cmentarz Wojskowy przy ul. Lipowej / Białej. W uroczystości tej udział wzięło 80 do 100 osób.  Na Placu Litewskim został postawiony nowy pomnik

(PRZECZYTAJ)

o godzinie 15 odbyła się manifestacja środowisk lewicowych Lubelszczyzny na Placu Litewskim na której wygłoszono wspólne stanowisko tych środowisk wobec aktualnej sytuacji w kraju i na świecie.Delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Konstytucji 3 Maja i wspólna delegacja złożyła wiązankę na nowym pomniku, który jest repliką  pierwotnej wersji tego obiektu, odsłoniętego w sierpnia 1925  (PRZECZYTAJ)

Obie uroczystości to wspólna organizacji obchodów 1 maja przez SLD, PPS, Stowarzyszenie Pokolenia, Stowarzyszenia Służb Mundurowych, Związki zawodowe, inne organizacje lewicowe i działaczy społecznych Lublina. na Placu Litewskim zgromadziło się ponad 300 osób. Rozdawano uczestnikom i przechodniom 1 Majowy egzemplarz Trybuny.

w dniu 3 Maja podczas obchodów państwowych na Placu Zamkowym w Lublinie uczestniczyła wspólna delegacja, która w czasie składania wiązanek kwiatów złożyła wiązankę pod tablicą znajdującą się przy wejściu na dziedziniec zamkowy, upamiętniającą  Masakrę na zamku lubelskim  – masowy mord na więźniach  zamku  w  Lublinie  dokonany przez  okupantów niemieckich  22 lipca 1944, zginęło około 300 polaków i żydów.

Uroczystości 1 Majowe były nagrywane przez Telewizję i Radio Regionalne program 3.

Na stronie TVP Lublin jest zamieszczony reportaż z wyraźnym akcentowaniem PPS w uroczystościach ! Majowych.   patrz w google PANORAMA LUBELSKA godz 18,30 i 21 

 

Władysław Skonecki