W dniu  17  stycznia  o  godz.  17.00   w   rocznicę  wyzwolenia  lewo-brzeżnej   Warszawy   delegacja  Okręgu  Warszawskiego  PPS  złożyła  wieniec  i  zapaliła  lampy  pamięci  pod  pomnikiem  Nike  na  Starym  Mieście.  Z  ramienia  OKW  PPS  uczestniczyły  towarzyszki :  Małgorzata  Białek  i  Krystyna  Narwicz. 

W  uroczystości  wzięły  udział  delegacje  kilku  stowarzyszeń   kombatanckich  i   delegacje  środowisk  harcerskich.   Przypomnieć  należy,  że  w  akcji  wyzwolenia  w  1945  roku   uczestniczyło  kilka  dywizji   piechoty  I  Armii  Wojska   Polskiego  i  jej   specjalistycznych  oddziałów   w  tym  tak  ważne  jak  saperów  na  których  ciążyło  rozminowanie  miasta .  Żołnierze  ci  to  w  większości  mieszkańcy  Kresów  Wschodnich   II  Rzeczpospolitej  gównie  b.  deportowani  na  Syberię  .  W  mroźną  zimę  1945  roku  z  rejonu  Jabłonny  na  Bielany  uderzyła  2  dywizja  piechoty  i  3  brygada  artylerii   a  z  rejonu  Góry  Kalwarii   zdobytej  uprzednio  przez  61  Armię  ZSRR  -  oddziały  6  dywizji  piechoty  i  1  brygady  kawalerii .  Wspomagały  je  jako  osłona  oddziały   3  i  4  dywizji  piechoty,  1  brygady  pancernej   i   jednostki   lotnictwa   . 

Siły  główne  zepchnęły  do  ucieczki  jednostki  niemieckie  z  południowych, północnych    i  zachodnich  rejonów   miasta  -  pozostawiając  saperom  rozminowanie  zrujnowanego  kompletnie  miasta  oraz  udrożnienie  głównych  arterii  przelotowych.  W  zrujnowanym  centrum  miasta   zastano  nieliczne  osoby  ukrywające  się   w   kryjówkach  popowstaniowych.  Na  szczęście   okrążające  natarcie  jednostek  pancernych  1   Frontu  Białoruskiego  z  rejonu  Puszczy  Kampinoskiej  i  doliny  Pilicy   oddaliło  szybko  front  na  zachód  i  powoli zaczęli  wracać  do  zrujnowanej  stolicy  wypędzeni  z  niej   mieszkańcy  -  głownie  z  powiatów  Błońskiego,  Pruszkowskiego,  Grodziskiego  i  Piaseczyńskiego.

                Ryszard  Dzieniszewski