Komisja Historyczna Polskiej Partii Socjalistycznej zaprasza na Konferencję
"Plan Rapackiego i inne polskie inicjatywy pokojowe jako wyraz interesu narodowego" Program Konferencji:
Słowo wstępne – Bogusław Gorski – przewodniczący RN PPS
Dr Sylwester Szafarz – Plan Rapackiego, założenia ideowe, koncepcje organizacyjne
Hanna Kanieska – Polskie inicjatywy pokojowe i rozbrojeniowe (KBWE)
Dr Gabriel Zmarzliński – Plany Gomułki i Jaruzelskiego w polskiej polityce bezpieczeństwa
Dr Włodzimierz Konarski – Komentarz do polskich inicjatyw rozbrojeniowych
Red. Andrzej Ziemski – Problemy wojny i pokoju w myśli politycznej PPS
Dyskusja

Konferencja odbędzie się w dniu 30 września 2017 roku (sobota) o godz. 11.00
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
00-461 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 6a (sala konferencyjna - parter)