Aktualności komunikaty

Po znacznym zaangażowaniu wielu naszych towarzyszy w uczczenie bohaterów etosu PPS w obchody Święta Zmarłych w 100 lecie Odzyskania Niepodległości przeprowadzono podobną akcję w rocznicę Święta Niepodległości - 11 listopada, kiedy to pokolenie naszych dziadków odegrało w Warszawie i w kraju w wielu przypadkach w tamtym okresie kluczową rolę organizacyjną i zabezpieczająco- wojskową.

Nasi kandydaci SLD Lewica Razem w wyborach do władz terytorialnych poza Warszawą

Nasi kandydaci SLD Lewica Razem w Warszawie w wyborach do władz samorządowych w 2018 roku

  Jesteśmy na FB i YouTube                                                    Profil OKW na FB