Aktualności komunikaty

W dniu 9 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej z udziałem nowowybranych przedstawicieli SLD do Parlamentu Europejskiego oraz kilkunastu ugrupowań lewicowych, które wcześniej uczestniczyły w koalicji SLD – Lewica Razem.

W dniu 5 czerwca 2019 roku w Warszawie odbyła się robocza narada Porozumienie Socjalistów dotycząca aktualnej sytuacji politycznej po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dokonano oceny sytuacji politycznej przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi w Polsce. 

Jak wiadomo socjaliści opowiadają się za budową niezależnej, lewicowej koalicji wyborczej, która mogłaby stanowić trzecią siłę na polskiej scenie politycznej. Uważają, że dotychczasowa pozycja i potencjał sił lewicy pozwala na zbudowanie bloku wyborczego, który będzie miał wyraźnie socjalny i krytyczny wobec ideologii neoliberalnej charakter. Socjaliści krytycznie odnoszą się do wielu aspektów życia w Polsce m.in. wskazują na negatywne skutki dla przyszłości kraju wielu zaniechań w realizacji porządku konstytucyjnego np.  społecznej gospodarki rynkowej, czy konfliktu dwóch wielkich formacji postsolidarnościowych, który wykorzystuje energię społeczną do niedającej pozytywnych efektów walki politycznej.

 

Odszedł wieloletni przewodniczący OPZZ, wybitny działacz związkowy, społecznik, współtwórca ruchów pracowniczych. Podziwialiśmy jego zaangażowanie i wielkie serce, które wkładał w swe działania.

Pozostanie w naszej pamięci jako wybitna postać polskiej lewicy.

Cześć jego pamięci.

Zbliżają się wybory do Parlamentu Unii Europejskiej.

Polska Partia Socjalistyczna przedstawiła swoje stanowisko w tej sprawie w Uchwale RN Polskiej Partii Socjalistycznej w sprawie wyborów do Europarlamentu.

Obserwując kampanię wyborczą, widzimy kandydatów zaangażowanych w lokalne spory partyjne, kampanię skupioną na konflikcie w obrębie „duopolu władzy”. Mamy wrażenie, że wielu z nich pragnie dostać nasz głos, chociaż nie ma pojęcia, czym UE jest i czym się zajmuje. Celuje wtym prawica i środowiska liberalne. Porównajmy retorykę polityków o lewicowym rodowodzie i wyciągnijmy wnioski.
Polska odniosła niezaprzeczalne korzyści w sferze społecznej, gospodarczej i kulturowej dzięki suwerennej decyzji społeczeństwa 7 i 8 czerwca 2003 roku, dzięki czemu w maju 2004 roku staliśmy się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej.
Nasi kandydaci muszą mieć tego świadomość i działać w UE dla dobra Polski i Europy. Jest wiele wyzwań, z którymi Europa musi się zmierzyć, takimi jak sprawiedliwość społeczna, ochrona zdrowia, ekologia czy edukacja.

Weźmy udział w tych wyborach i wybierzmy mądrze!

  Jesteśmy na FB i YouTube                                                    Profil OKW na FB