Tuż przed obchodami kolejnej rocznicy wybuchu powstania warszawskiego w ramach działań koła Żoliborz rodzina kombatanta ciężko doświadczonego zsyłką syberyjską odzyskała wyłudzoną kwotę zgodnie z wyrokiem sądowym. Jest to efekt współpracy pokrzywdzonych ze środowiskiem działaczy postępowej spółdzielczości mieszkaniowej o przedwojennych jeszcze korzeniach oraz doradcami z sąsiedniej spółdzielni nauczycielskiej.

 To też wręcz podręcznikowa akcja pomocy śledczym w namierzeniu przestępców a po wyroku sądu -walki z kulawym systemem egzekwowania należnego prawa. Również piękny moment w życiu zainteresowanych gdy jeszcze w teoretycznym państwie jak to określił wnuk słynnego pisarza, przedstawiciel kancelarii adwokackiej po przegranej z nami długiej walce podjazdowej przyznał, że jesteśmy nielicznymi, którzy odzyskali co swoje choć stresowych przeżyć nic nie wynagrodzi.

 Teraz wskazówka ogólna - żeby uniknąć następnych „kłopotów” zgodnie z poradą specjalistów tenże przedstawiciel wpłacił w obecności rodziny i doradcy w banku zasądzoną kwotę na specjalnie utworzone konto. Pobranie tej zabezpieczonej kwoty w innym oddziale banku było ukoronowaniem akcji trwającej kilka lat od chwili przestępstwa. Tą drogą przesyłamy podziękowanie wszystkim naszym doradcom pragnącym zachować anonimowość za sukces tej sprawy. Natomiast naszym głównym celem jest wysłanie sygnałów do przestępców – wyłudzacze - łapki precz od osiedli spółdzielczych . Zaś kancelariom adwokackim chcemy przesłać - lepiej w kontakcie ze spółdzielcami starajcie się być rzecznikami kultury prawnej

  Ze sprawy też powinna być zadowolona policja bo nasz pomysł na inżynierskie wskazywanie możliwych do uzyskania materialnych dowodów technicznych w warunkach dużego miasta przyda się w następnych takich sprawach. Również sądownictwo ma prostszy tryb orzekania w przypadku istnienia bezspornych dowodów przestępstwa a nie tylko protokołów z zeznań.

 Przeczy to niedawnemu artykułowi w jednej z gazet wspierających obóz rządzący, że tylko on ma sukcesy w tego typu sprawach.

 

 

(RD)

 Znajdziesz nas           Teeeter PPS                 OKW na FB