W przeddzień święta1 Maja kombatanci II wojny światowej i walki o socjalizm na  czele  z  tow. Edmundem Szopką oddali hołd składając  kwiaty - naszym bohaterom na Cmentarzu Powązkowskim przy grobie Kazimierza Pużaka.  Związani z opieką nad kombatantami II wojny światowej i powojennej oraz podziemnej PPS – działacze  z  tow. Henrykiem Bulskim umieścili na grobie tow. Kazimierza Pużaka obok tradycyjnych zniczy  też znicz elektroniczny a  następnie złożyli kwiaty na cmentarzu Powązki Wojskowe na grobie posła  Andrzeja Lipskiego.    

  W  dniu 1 maja  tow. Ryszard Dzieniszewski z  Koła Żoliborz złożył na  Cytadeli  pod  tablicą przy Bramie Straceń wiązankę ufundowaną przez żoliborską grupę weteranów i  sympatyków z grupy żoliborskiej dumnej z budowy  dwu muzeów wewnątrz tego kompleksu. Nadmienić tu należy, że pamiętają oni  iż dzięki  dzielnemu kombatantowi a  zarazem  historykowi  Stanisławi  J. Mościckiemu  i zarazem ministrowi w rządzie tow. Edwarda  Osóbki-Morawskiego  – obiekt ten nie uległ po wojnie rozbiórce w ramach szukania cegieł do odbudowy stolicy i przypomina o walce o socjalizm  poprzez  Izbę  X  Pawilonu  jako oddział Muzum Niepodległości.

  Pod kamieniem na ul. Wareckiej wieniec ufundowany przez członków, weteranów  i sympatyków socjalizmu oraz spółdzielczości z WSM i WSBM w  tym pamiętających wkład historyka tow. prof. Zbigniewa  Wójcika  z  WSBM Chomiczówka  w reaktywację tego miejsca pamięci po 1990 roku złożyli członkowie z  Bielan , Śródmieścia  i Woli . 

Pod  pomnikiem  Ignacego  Daszyńskiego  przy  udziale przewodniczącego  Rady Naczelnej  PPS  tow.  Wojciecha   Koniecznego , członków  organizacji  PPS  z Mazowsza,   przedstawicieli  z  wojewódzkich  organizacji  PPS ze  Śląska i  województwa  Łódzkiego  oraz wielu członków   Stowarzyszenia  im.  Ignacego Daszyńskiego  na  czele z  tow. Jerzym Stefańskim  złożono  wieńce  od Rady Naczelnej PPS  i  Zarządu  Stowarzyszenia .  Przewodniczący   Rady  Naczelnej  PPS  w  swoim  wystąpieniu  podkreślił  stanowisko  PPS  w  obliczu  dwu  ugrupowań  lewicowych  startujących  w  wyborach  do  Parlamentu  Europejskiego  i  pragnienie PPS   powołania  wspólnego ugrupowania  lewicy  w  czekających  nas  na  jesieni  bieżącego  roku  w  wyborach  do Sejmu i Senatu.        

  Na  centralnych  uroczystościach  PPS  na placu Grzybowskim  obok  lewicowych  partii  politycznych, związków  zawodowych  jak  OPZZ  i organizacji  społecznych   uczestniczących  w  składaniu  wieńców  i  wiązanek  również  uczestniczył przybyły  pochód  środowisk lokatorskich i pro-lewicowych. Uroczystość otworzył przewodniczący organizacji  warszawskiej PPS  tow. Cezary Żurawski  nawiązując  do  powstałej  jeszcze  w XIX wieku  tradycji  światowej  tego święta ludzi pracy.

Minutą  ciszy na wniosek przewodniczącego Rady Naczelnej  PPS tow. Wojciecha Koniecznego  uczczono minutą  ciszy pamięć niedawno zmarłych trojga naszych towarzyszy.  Następnie  zwrócił  się  do zebranych  z apelem o udział  w  wyborach do parlamentu europejskiego i  wspólne ugrupowanie  lewicy  w  wyborach  jesiennych  do naszego  parlamentu . W  konwencji  wystąpień politycznych  nawiązujących do historycznych wydarzeń tego miejsca  związanych z tradycją  PPS  i naszego kraju odnoszono się do obecnej trudnej sytuacji w jakiej znalazła się polska lewica . Dziękujemy  naszemu  elektoratowi  za  wytrwałość w  pielęgnacji  tradycji tego miejsca a  zarazem pokazywaniu  mediom, że  lewica  może być  znaczącym  elementem polskiej sceny politycznej  w najbliższej przyszłości.

Również o wkładzie tego  miejsca  w  historię  Polski mówił  przewodniczący Stowarzyszenia – Przegląd Socjalistyczny – tow.  Andrzej  Ziemski

Podziękowania  za wkład w organizację i aranżację  całości imprez związanych ze świętem 1 Maja należą  się  towarzyszom  Małgorzacie Białek i Cezarem  Żurawskiemu.

          

 

                      

 

 

         Ryszard  Dzieniszewski   

  Jesteśmy na FB i YouTube                                      Profil OKW na FB