Drukuj

   Niejako  podobne  zagadnienie  opisane  poprzednio  o  „zainteresowaniu”   developerów   terenami   spółdzielczymi  na  Bielanach  wystąpiły  na  Saskie  Kępie  z  linią  tramwajową   czy  też  na południowej  Woli  a  konkretnie  rejonie  Odolan,   gdzie  próbuje  się   spychać kolejarzy   z   posiadanych  terenów   -  coś  łączy.    Główną  rzeczą,   która  łączy  te  jak  i  wiele  innych  spraw  jest  brak  lokalnych  planów  zagospodarowania  przestrzennego ,  który   był  od  lat  tłumaczony   ich  komplikacją  przy   tworzeniu.  

Zatrudniono  w   dzielnicach  wielu  urzędników  ale  nie  zadbano  o  pracowników  merytorycznych.   Błąd  ten  poza   ilością  wzbudzanych    konfliktów   generuje   w   opinii  średniego pokolenia   też  błędną   politykę  rozwojową  stolicy.   Od  lat  widać  tylko   zainteresowanie  wydawaniem  działek  pod  budownictwo.   A  przecież  ludzie  mają  różne  zdolności,  nie  tylko  do  handlu,  zarządzania,   zawodów  wolnych  ale  też  do  techniki .   Dyskryminowanie     teraz   tereny dla  zawodów  potrzebnych   miastu  do  obsługi   infrastruktury   ale  też   tereny   pod  dla   fachowców   od  przemysłu  wysokich  technologii .  Bazę  dydaktyczną  i naukową  przecież  tworzą  technika  i  uczelnie   stołeczne.   Marnowaniem  przez  całe  jedno   pokolenie  doświadczenia   dużej  rzeszy  pracowników  przemysłu  spowodowało  alarmującą   zapaść  w   ilości  polskich   patentów.   Tego  procesu  nie  powinniśmy  dalej  kontynuować.

    Czekanie,  że     po  kolejnych   50   latach  zadziała   niewidzialna  ręka  rynku  wygeneruje  dziesiątki   spraw   pozornie  odległych.    to  z  doświadczeń  kilku  krajów  europejskich   takie  problemy   jak   nadmierne   ilości  katastrof   technicznych,  oddawanie  rynku  krajowego  w  zakresie   sprzętu   infrastrukturalnego  i  kolosalne  koszty  przywrócenia   sprawdzonych  ścieżek   rozwoju.

   Przywróćmy  Warszawie   poszanowanie  dla  kandydatów  na  radnych   z  branż  technicznych  a   wtedy  projekty   na   rozwiązanie  szeregu  problemów   nie  będzie  miało  tak  długich   terminów.

 

Ryszard Dzieniszewski