Henryk Sienkiewicz, uważany za jednego z czołowych pisarzy patriotycznych pisał „Hasłem wszystkich patriotów powinno być „przez Ojczyznę do ludzkości nie zaś dla Ojczyzny przeciw ludzkości”.

Patriotyzm jest wartością w sferze emocjonalnej. Zwykle definiuje się je jako szacunek, umiłowanie i oddanie własnej ojczyźnie. Ojczyzna ma zawsze wymiar terytorialny. Może dotyczyć lokalnego terenu zamieszkiwania i wówczas mamy do czynienia z więzią z lokalnym  społeczeństwem („małe ojczyzny” – lokalny patriotyzm). Dotyczyć może terenu państwa zamieszkania i oznacza więź ze społeczeństwem zamieszkującym dane państwo, ale też poddanie się rygorom tego państwa i chęć ponoszenia dla niej ofiar. Szerzej możemy za ojczyznę uważać terytorium, które zamieszkują rodacy (patriotyzm emigrantów).

Zauważmy więc, że patriotyzm to więź która możemy odczuwać w stosunku do własnego narodu, własnego państwa lub społeczeństwa w którym żyjemy.

 Pojęcie narodu, a więc i więzi narodowe  ukształtowały się dopiero w wiekach 18-tym i 19-tym.

Wcześniej mieliśmy do czynienia z więziami plemiennymi, kastowymi i zależnościami  wasalnymi wobec władców, które przekształcały się w więzi państwowe.

 Patriotyzm narodowy miał dla Polaków szczególne znaczenie, gdy nie było polskiego  państwa i marzeniem  było jego przywrócenie, a prawdziwy patriota gotów był walczyć i ginąć za ojczyznę.

Za  ojczyznę walczyli i ginęli również socjaliści, a ich wkład w odzyskanie niepodległości jest niezaprzeczalny.

W obecnych czasach, gdy żyjemy w niepodległej ojczyźnie, inaczej trzeba spojrzeć na wymiar Patriotyzmu i jego możliwe następstwa.

Przyporządkowanie pojęcia patriotyzmu wyłącznie narodowi prowadzi częściowo do nacjonalizmu, szowinizmu, a dalej rasizmu czy nawet faszyzmu.

Socjaliście obce są wszelkie przejawy nacjonalizmu i szowinizmu traktującego Polaków katolików jako naród wybrany, a ludzi innej narodowości, rasy, religii i poglądów jako obcych w społeczeństwie. Zauważamy też, że nacjonalizm jest sprzeczny z podstawową zasadą chrześcijaństwa, która stanowi, że wszyscy ludzie są braćmi.

Niestety rządzący, wyłącznie dla poszerzania swojej władzy, nie przeciwdziałają, a wręcz schlebiają poglądom, będących następstwem rozumienia patriotyzmu wyłącznie w wymiarze narodowym. Tworzone pod auspicjami PiS i IPN programy nauczania w zreformowanej szkole pogłębiają niebezpieczne dla przyszłości Polski zjawiska występujące w młodym pokoleniu.

To polityka edukacji historycznej ostatnich dwudziestu lat, negująca lewicowe, humanistyczne  idee  powszechnego braterstwa i pobrzmiewająca mesjanizmem Polaków jako narodu wybranego, kult bitew, nawet z kretesem przegranych, a nie rzetelnej pracy i realizmu politycznego, prowadzi do zjawisk, z którymi mamy ostatnio do czynienia.

  Z kolei podporzadkowanie pojęcia patriotyzmu wyłącznie do pojęcia państwa i jego nadrzędności, może prowadzić do autorytaryzmu, z jakim mamy obecnie do czynienia, a w konsekwencji do dyktatury.   

Socjaliści  rozumieją patriotyzm  jako wartość w sferze emocjonalnej, która wyraża się w więzi ze społeczeństwem zamieszkującym nasz kraj ojczysty. Ta więź powoduje gotowość przedkładania celów ważnych dla społeczeństwa ponad cele osobiste. Nasz patriotyzm wyraża się dziś przede wszystkim gotowością pracy dla pożytku wspólnego. Pracy na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego Polski. Patriotyzm wyraża się także w walce z niesprawiedliwością, w zwalczaniu patologii społecznych, złodziejstwa i korupcji. Postawy patriotyczne przejawiają się też we współpracy ze społecznościami i narodami innych krajów, w realizacji celów służących rozwojowi ludzkości.

 

Mirosław Nizielski

 Znajdziesz nas           Teeeter PPS                 OKW na FB