Drukuj

Powstała być może złudna opina na podstawie przekazów telewizyjnych, że nie było widać obecności PPS w uroczystościach związanych z obchodami święta Niepodległości. Prawda zaś jest taka, że Okręgowy Komitet Warszawski w miarę możliwości rozplanował obecność swojego aktywu mając na uwadze kolejne imprezy w tym miesiącu: 1, 5, 7, 11 i 13 listopada. O wkładzie w obchody Święta Zmarłych niech świadczy zaangażowanie tych kilku naszych kół w przygotowanie lampek i wiązanek tylko na większych cmentarzach rozrzuconych po olbrzymim terenie stolicy. Najlepiej ilustruje to informacja o parudziesięciu grobach zamieszczona na naszej stronie. Ten opis był konieczny, jako kolejna odpowiedź na zaczepkę na październikowej historycznej konferencji naukowej, że nie opiekujemy się grobem jednego z najbardziej zasłużonych naszych bohaterów. W niedzielę w dniu 5 listopada dwu naszych towarzyszy wzięło udział w prezentacji wspólnie z SLD i UP miejsca lokalizacji pomnika Ignacego Daszyńskiego przy placu Na Rozdrożu w ciągu trasy Traktu Królewskiego – zarezerwowanej dla głównych bohaterów odzyskania Niepodległości. Koło Akademickie było zajęte udziałem w imprezie w dniu7 listopada na ulicy Zielnej zorganizowanej przez luźno współpracującą z nami fundację im. Róży Luksemburg. Tym bardziej, że poruszane były problemy możliwych naruszeń naszej perspektywy gospodarczej np. w rozwoju energetyki węglowej czy perspektyw socjalizmu.

W dniu święta Niepodległości – przewodniczący PPS tow. Bogusław Gorski, uczestniczył w centralnych uroczystościach na placu im. Józefa Piłsudskiego – zaproszony przez Prezydenta RP – Andrzeja Dudę z racji swojego uczestnictwa z ramienia lewicy w ustanowionym Komitecie Honorowym 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Natomiast delegacja Okręgowego Komitetu w składzie sekretarzy: Cezarego Żurawskiego z Centralnego Komitetu Wykonawczego, Rafała Komisarza z Centralnego Sądu Partyjnego i Ryszarda Dzieniszewskiego z Rady Naczelnej – złożyła doskonały pod względem artystycznym wieniec wykonany przez przewodniczącą Centralnej Komisji Rewizyjnej tow. Małgorzatę Białek - pod pomnikiem tow. „Wiktora”, czyli Józefa Piłsudskiego patrona – współzałożyciela Akademii Wychowania Fizycznego. Niestety uroczystość na placu przed rektoratem tej bielańskiej uczelni - przebiegała w skrajnie niekorzystnych warunkach atmosferycznych – opadów drobnego gradu i zacinającego wiatru oraz deszczu, o czym świadczyły dwa przewrócone w trakcie imprezy składane pawilony – dostarczone tam przez dzielnicę Bielany. Czwarty towarzysz z Koła Żoliborz-Bielany, ponad 80- letni kombatant Andrzej Bansleben dotarł w tych warunkach z opóźnieniem już po skróconej maksymalnie uroczystości jak i zresztą delegacje wiele szkól i uczelni – tak trudne były to warunki. Niemniej czuliśmy satysfakcję, że zapowiedziano nas, jako jedną z tylko dwu partii i jednego stowarzyszenia pro-partyjnego. Nadmienić należy, że w tzw. kręgu bohaterów polskiego sportu – są tam umieszczone dwie sylwetki naszych działaczy: ministra Włodzimierza Reczka, późniejszego członka MKOl –u i przewodniczącego PPS – trenera słynnego Wunderteamu Jana Mulaka.

Obchody rocznicy wydarzeń zbrojnych OB. PPS na placu Grzybowskim z 13 listopada 1904 roku – określanych ostatnio przez historyków, jako element IV powstania narodowego to następne zadanie, przed którym staje organizacja stołeczna PPS.

 

Ryszard J. Dzieniszewski – 11 XI 2017 r.