Socjaliści z rosnącym niepokojem obserwują przeobrażanie naszego państwa, w którym wszyscy obywatele powinni być równi wobec prawa, w państwo autorytarne, w którym nie dość, że prawa są dopasowywane do interesów partii rządzącej, to dodatkowo rządzący dowolnie interpretują czy są one przestrzegane.

Czy nawołujący do zburzenia Pałacu Kultury rozbili by umyślnie swój samochód,  który podarował im wujek który  okazał się kanalią?. To głupota powiedziałaby pewnie większość z nich.

Zdrowie to podstawowa potrzeba społeczna, a jego ochrona to podstawowy element polityki społecznej państwa. Neoliberałowie rozpatrują politykę społeczną w wymiarze czysto socjalnym i redystrybucyjnym.  Mimo wypowiadanych frazesów o dbaniu o dobro Polaków i wsłuchiwaniu się w głos suwerena, obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości traktuje ochronę zdrowia podobnie jak krytykowany  przez nich rząd Platformy Obywatelskiej.

Stanowisko

Komitetu Okręgowego PPS w Warszawie

w sprawie reprywatyzacji i prywatyzacji nieruchomości i gruntów

przyjęte na posiedzeniu w dniu 31. 10. 2017 r.

 

     W 1918 roku, gdy powstawała Niepodległa Polska, nieruchomości i grunty pozostające bez właścicieli przechodziły na własność samorządów lub państwa. Nie było „prywatyzacji i reprywatyzacji”. Józef Piłsudski miał powiedzieć właścicielom nieruchomości i ziemianom: „Niczego nie dostaniecie!”. I nie dostali.

     Po 1990-tym roku nastąpiła w Polsce restauracja kapitalizmu w jego szczególnie brutalnym neoliberalnym wydaniu. Istotnym jej elementem jest „prywatyzacja i reprywatyzacja” majątku społecznego.

     PPS uważa wszystkie akty prywatyzacji i reprywatyzacji wydane po 1990 roku za bezprawne. Są to działania na szkodę społeczeństwa i państwa polskiego. Nieruchomości i grunty, które przed 1990 rokiem były własnością samorządów lub państwa pozostają ich własnością! Bezprawne prywatyzacje i reprywatyzacje muszą być unieważnione!

     Samorządy i państwo mogą dzierżawić nieruchomości i grunty. Mogą tworzyć spółki z kapitałem społecznym w formie nieruchomości. Jednak przede wszystkim nieruchomości komunalne mają zapewnić dach nad głową biedniejszej części Polaków. Dziś są to w większości emeryci i renciści.

     To co społeczeństwo zbudowało i to czego używa należy do społeczeństwa!