Dlaczego P.P.S. nie uczestniczy w marszach i inicjatywach zjednoczeniowych Komitetu Obrony Demokracji

   Polska  Partia  Socjalistyczna  była  i  jest  zwolennikiem społeczeństwa opartego na ideałach sprawiedliwości społecznej.

 Popieramy  państwo  prawa  i mechanizmy  nadzoru  nad  tworzeniem  prawa  przez  parlament  oraz   jesteśmy przeciwni blokowaniu  działań  Trybunału  Konstytucyjnego  przez  obecną  większość  parlamentarną. Jesteśmy  przeciwni  takim  uprawnieniom  prokuratury,  służb  specjalnych  i  policji,  które w sposób  nadmierny  ograniczają  sferę  prywatności  i  mogą  być  wykorzystane do zwalczania  ludzi  oraz  poglądów  odmiennych  od  rządzącej  większości.