Rada Wojewódzka PPS w pełni popiera  inicjatywę  Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w sprawie budowy kolejnych stopni wodnych w ramach Kaskady Dolnej Wisły. 

     Pomysł ten i koncepcje realizacji w różnych formach zgłaszano jeszcze w latach 30-tych XX wieku. Już wówczas wybitni Polacy  uważali,że najlepszą i najtańszą jest energia  elektryczna  uzyskiwana z wykorzystania naturalnych i nietoksycznych źródeł. Wiele środowisk naukowych popiera tę koncepcję  nadal i uważa , że jest ona również najzdrowsza dla  obecnych i następnych pokoleń.

Miliony Polaków zostały skazane po 1989 roku na biedę i bezrobocie, na emigrację za chlebem, na zależność od obcego kapitału. Wprowadzenie baz amerykańskich do Polski – jak głosi propaganda – ma być wyrazem wolności w przeciwieństwie do dawnej obecności wojsk radzieckich u nas.

Według zaproponowanego przez PiS projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, stolica miałaby się stać metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, obejmującego 30 gmin. Jedną z nich byłaby gmina miejska Warszawa, tj. obecne miasto stołeczne Warszawa, składająca się z 18 dzielnic. Projekt ten spotkał się z szeroką krytyką mieszkańców stolicy, jak również samorządowców z gmin ościennych.

 

LIST OTWARTY DO SPÓŁDZIELCÓW WARSZAWY

z  okazji  Międzynarodowego  Dnia  Spółdzielczości

 

                                          Szanowni Spółdzielcy !

 

           W  imieniu  Okręgowego  Komitetu  Warszawskiego  Polskiej  Partii  Socjalistycznej składamy   Wam   najlepsze  życzenia  z   okazji  zbliżającego   się

                    

Międzynarodowego   Dnia    Spółdzielczości

 

      Wyrażamy  wielki  szacunek  i  uznanie   dla  polskich  spółdzielców,   że  pomimo  tak  trudnych   i  niesprzyjających  warunków   wynikających   z   neoliberalnego   dogmatu  wyższości   własności  prywatnej  nad  społeczną ,   w  jakich  działają  przez  minione  dwadzieścia  pięć  lat,   spółdzielczość  rozwija  się  i  realizuje   swoją   misję  gospodarczą  oraz  społeczną.