Galeria foto

Warszawa 1 Maja 2018
Warszawa 1 Maja 2018
Rocznica Powstania Warszawskiego
Warszawa 1 Maja 2018
Warszawa 1 Maja 2018
Warszawa 1 Maja 2018
Warszawa 1 Maja 2018
Warszawa 1 Maja 2018
Warszawa 1 Maja 2018

Polska Partia Socjalistyczna

 ODEZWA PIERWSZOMAJOWA

1 maja - Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, ma w tym roku wymiar szczególny, ponieważ obchodzimy go w Stulecie Odrodzenia Państwa Polskiego. My członkowie Polskiej Partii Socjalistycznej przypominamy całemu społeczeństwu polskiemu o wielkim wysiłku wielu pokoleń Polaków, szczególnie socjalistów, którzy uczestniczyli w odbudowie Rzeczpospolitej i walczyli o jej niepodległość, działali na rzecz praw pracowniczych i socjalnych, przeciwstawiali się nacjonalizmowi i faszyzmowi. Wspieraliśmy postępowe ruchy społeczne, upominaliśmy się o prawa kobiet, mniejszości narodowych i wykluczonych.

  Jesteśmy na FB i YouTube                                            ,   Profil OKW na FB