Uchwaly Kongresu

Uchwała XLII Kongresu Polskiej Partii Socjalistycznej

„Budujmy polską lewicę – reprezentanta  ludzi pracy”

Warszawa, 5 grudnia 2015 roku

I. W dzisiejszej Polsce siły lewicowe są rozbite i rozproszone. Nie jest to rezultat wyborów do Sejmu, a wynik wieloletniego procesu odchodzenia sił społecznych i politycznych określających się jako lewicowe od zasad i wartości, które stanowią o lewicowości.

Uchwała XLII Kongresu Polskiej Partii Socjalistycznej
Cele i zadania polityczne PPS na lata 2016-2018


Warszawa, 5 grudnia 2015 roku


Polska Partia Socjalistyczna i jej członkowie powinni wyciągnąć wnioski z przebiegu kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu w 2015 roku i z przyczyn porażki lewicy w tych wyborach.

  Jesteśmy na FB i YouTube                ,                                      Profil OKW na FB