Delegacja warszawskiej organizacji PPS w składzie towarzysze Cezary Żurawski, Ryszard Dzieniszewski i Ludwik Ponto, w przeddzień 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, złożyła wiązankę kwiatów pod „Kamieniem Żywiciela” na warszawskim Żoliborzu. Następnie uczciliśmy pamięć powstańców, z IV Batalion OW PPS im. Jarosława Dąbrowskiego przy tablicy PPS „Stara Kotłownia”.

Delegacja złożyła także kwiaty przy tablicy upamiętniającej towarzysza Jana Mulaka, honorowego przewodniczącego rady naczelnej PPS, żołnierza Powstania Warszawskiego.

W dniu 22 lipca 2021 roku w Bydgoszczy dniu 77 rocznicy ogłoszenia Manifestu PKWN odbyło się podsumowanie Konkursu Literackiego pod hasłem „Wspomnienia na 45 lat Polski Ludowej” ogłoszonego w 2019 roku przez Radę Wojewódzką Polskiej Partii Socjalistycznej przy współudziale Porozumienia Socjalistów.

21 lipca to 116 rocznica śmierci bohatera walki z caratem, towarzysza Stefana Okrzei działacza Polskiej Partii Socjalistycznej.

Stefan Aleksander Okrzeja ps. „Witold”, „Ernest” (ur. 3 kwietnia 1886 we wsi Dębe, zm. 21 lipca 1905 w Warszawie) – robotnik, członek PPS i Organizacji Bojowej PPS, działacz niepodległościowy i socjalistyczny. Schwytany przez policję w trakcie zamachu na cyrkuł policyjny na Pradze. Akcja ta była elementem zamachu OB PPS na oberpolicmajstra Karla Nolkena. Okrzeja został skazany na śmierć i powieszony na stokach Cytadeli Warszawskiej. Po śmierci stał się symbolem walk rewolucyjnych i niepodległościowych.

Z wielką przyjemnością informujemy o ukazaniu się nowej publikacji poświęconej działalności PPS. „Łodzianin” to miesięcznik stworzony z inicjatywy Koła PPS Łódź Widzew. Gratulujemy i oczekujemy kolejnych wydań

W załączeniu informacja od towarzyszy z łodzi oraz 1 numer „Łodzianina”

 

 ŁODZIANIN 1 Nr lipiec  2021

 

Towarzyszki i Towarzyszy, miło nam poinformować,

że nasze Koło PPS Łódź Widzew zaczęło wydawać gazetkę "Łodzianin". Na początek jako miesięcznik, pierwszy numer w nakładzie 500 egzemplarzy, format A4 dwustronicowy, wersja papierowa czarno-biała. Pierwszy numer dotyczy w całości problemu budowy spalarni śmieci, która ma zostać wybudowana na łódzkim Widzewie.

Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej obradowała 19 czerwca 2021 roku w Warszawie na swoim statutowym posiedzeniu.

Przed rozpoczęciem RN, łódzkie koło PPS „Czerwona Łódź” przekazało, władzom centralnym PPS historyczny sztandar partyjny z lat powojennych. Sztandar ten łódzka organizacja otrzymała od Adama Wachowicza, syna Henryka Wachowicza, działacza socjalistycznego.

Konflikt z Republiką Czeską w sprawie szkód ekologicznych trwa od wielu lat. Był on „zamiatany pod dywan” przez kolejne rządy. Zwracamy uwagę na fakt, iż od roku nie posiadamy Ambasadora RP przy rządzie Republiki Czeskiej a działania rządu, mające na celu rozwiązanie tego konfliktu, były znikome i bezskuteczne. W 2020 r. koncesja na wydobycie węgla brunatnego w Turowie została przedłużona do 2026 r. Obecnie wydobycie będzie można prowadzić do 2044 roku. Jest to sprzeczne z oczekiwaniami Czechów. Nie wykonano analiz środowiskowych, które byłyby miarodajne dla wszystkich stron konfliktu. W trakcie wizyty czeskiego Ministra Spraw Zagranicznych w Polsce w lutym tego roku rząd Polski zlekceważył problem i nie podjął rozmów na temat rozwiązania sporu. W efekcie czego rząd Republiki Czeskiej złożył skargę do TSUE, który nakazał w ramach zabezpieczenia zaprzestania wydobycia do czasu ogłoszenia przez TSUE wyroku w sprawie.

Warszawa 2021-05-21

PPS z nadzieją oczekiwało na zapowiadany od wielu miesięcy Program Rządowy nazwany obecnie „Polskim Ładem”. Spodziewaliśmy się, że po miesiącach zastoju gospodarczego i społecznego, spowodowanego pandemią i bałaganem oraz błędami w jego zwalczaniu, przedstawiony zostanie odważny plan odrodzenia gospodarki, wsparty olbrzymimi dotacjami i kredytami z Unijnego Funduszu odbudowy.

Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa z udziałem PPS w Łodzi

Koło PPS Łódź Widzew uczciło dzisiejsze święto, Narodowy Dzień Zwycięstwa- złożeniem kwiatów i zapaleniem znicza przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Łodzi. Kwiaty złożyła delegacja naszego koła, m in przewodniczący Koła, pełniący jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Prezydium RN PPS, tow. Marek Jabłoński. Tym symbolicznym gestem chcieliśmy oddać hołd wszystkim Poległym, którzy oddali swe życie w walce z hitlerowskimi Niemcami.