W dniu 5 czerwca 2019 roku w Warszawie odbyła się robocza narada Porozumienie Socjalistów dotycząca aktualnej sytuacji politycznej po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dokonano oceny sytuacji politycznej przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi w Polsce. 

Jak wiadomo socjaliści opowiadają się za budową niezależnej, lewicowej koalicji wyborczej, która mogłaby stanowić trzecią siłę na polskiej scenie politycznej. Uważają, że dotychczasowa pozycja i potencjał sił lewicy pozwala na zbudowanie bloku wyborczego, który będzie miał wyraźnie socjalny i krytyczny wobec ideologii neoliberalnej charakter. Socjaliści krytycznie odnoszą się do wielu aspektów życia w Polsce m.in. wskazują na negatywne skutki dla przyszłości kraju wielu zaniechań w realizacji porządku konstytucyjnego np.  społecznej gospodarki rynkowej, czy konfliktu dwóch wielkich formacji postsolidarnościowych, który wykorzystuje energię społeczną do niedającej pozytywnych efektów walki politycznej.

 

Odszedł wieloletni przewodniczący OPZZ, wybitny działacz związkowy, społecznik, współtwórca ruchów pracowniczych. Podziwialiśmy jego zaangażowanie i wielkie serce, które wkładał w swe działania.

Pozostanie w naszej pamięci jako wybitna postać polskiej lewicy.

Cześć jego pamięci.

Zbliżają się wybory do Parlamentu Unii Europejskiej.

Polska Partia Socjalistyczna przedstawiła swoje stanowisko w tej sprawie w Uchwale RN Polskiej Partii Socjalistycznej w sprawie wyborów do Europarlamentu.

Obserwując kampanię wyborczą, widzimy kandydatów zaangażowanych w lokalne spory partyjne, kampanię skupioną na konflikcie w obrębie „duopolu władzy”. Mamy wrażenie, że wielu z nich pragnie dostać nasz głos, chociaż nie ma pojęcia, czym UE jest i czym się zajmuje. Celuje wtym prawica i środowiska liberalne. Porównajmy retorykę polityków o lewicowym rodowodzie i wyciągnijmy wnioski.
Polska odniosła niezaprzeczalne korzyści w sferze społecznej, gospodarczej i kulturowej dzięki suwerennej decyzji społeczeństwa 7 i 8 czerwca 2003 roku, dzięki czemu w maju 2004 roku staliśmy się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej.
Nasi kandydaci muszą mieć tego świadomość i działać w UE dla dobra Polski i Europy. Jest wiele wyzwań, z którymi Europa musi się zmierzyć, takimi jak sprawiedliwość społeczna, ochrona zdrowia, ekologia czy edukacja.

Weźmy udział w tych wyborach i wybierzmy mądrze!

Manifestacja  pierwszomajowa  pod "Pomnikiem Wolności" na w Bydgoszczy. Kwiaty składa delegacja  Kujawsko-Pomorskiej  RW PPS. 

 

                              

Ugrupowania lewicy, jak i ludzie pracy indywidualnie świętowali 1 Maja. W Warszawie odbyło się kilka manifestacji, które w sumie zebrały ponad tysiąc osób. 
Główna manifestacja polityczna zorganizowana przez Warszawski Komitet Okręgowy PPS odbyła się tradycyjnie na Placu Grzybowskim. Zebrali się w liczbie ponad trzystu osób przedstawiciele takich ugrupowań, stowarzyszeń, fundacji i redakcji jak : PPS, Razem, SLD, OPZZ, RSS, OZB, Unia Pracy, KPP, Partia Zieloni, Porozumienie Socjalistów, Społeczne Forum Wymiany Myśli, RS Praca-Pokój-Sprawiedliwość, Redakcje Strajk, Trybuna i Przegląd Socjalistyczny, Stowarzyszenie im. I. Daszyńskiego, Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów, Pracownicza Demokracja. Była to pierwsza od lat tak liczna demonstracja socjalistów w tym symbolicznym dla PPS i ruchu socjalistycznego miejscu.

W dniu 30 kwietnia zmarła w Łodzi towarzyszka Anna Sławko Belica.

Członkini Rady Naczelnej PPS, Biura Prasowego PPS, działaczka Czerwonych Szeregów i inicjatywy społecznej Food not Bombs. Aktywistka środowiska LGBTQ+. Ideowa socjalistka i antyfaszystka, zaangażowana w walkę z dyskryminacją i rasizmem.

Cześć jej pamięci!

Rodzinie i bliskim składamy szczere kondolencje.

Polska Partia Socjalistyczna zaprasza do obchodów Międzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy, 1 maja w Warszawie.
Dzień ten upamiętnia wydarzenia z pierwszych dni maja 1886 w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. Święto wprowadziła w 1889 II Międzynarodówka dla upamiętnienia walki robotników o swoje prawa.

Ostatnie dni są dla nas przygnębiające, pożegnaliśmy kolejnego z naszych zasłużonych towarzyszy.

Jacek Kowalski- członek Polskiej Partii Socjalistycznej, działacz polonijny i niepodległościowy.

Urodził się 5 maja 1950 r. w Ostrowie Wielkopolskim w rodzinie o tradycjach patriotycznych. W 1968 roku rozpoczyna studia na WSE w Sopocie. Za udział w protestach robotniczych na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku aresztowany. W roku 1971 zostaje zmuszony do przerwania studiów, podejmuje pracę jako kasjer w Spółdzielni Ogrodniczej, zwolniony z pracy w 1976 r. wyjeżdża do Francji a następnie do RFN. Po otrzymaniu azylu politycznego zamieszkał w Augsburgu.