Wywołani publicznie do dyskusji  przez syna dowódcy baonu Milicji PPS  w walkach powstańczych na  Żoliborzu wzięliśmy udział po raz wtóry w uroczystościach związanych z obchodami wybuchu Powstania Warszawskiego pod  pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego.

Ważne też było, że pomnik zlokalizowany tuż  przy  wejściu  do sejmu dawał  gwarancję przekazu na większe  forum o  naszym miejscu na mapie politycznej i ciągłości politycznej naszej partii jako najstarszej formalnie ale też wcześniej zakorzenionej ideami w  polskiej historii  od  powstania styczniowego.  Delegację  na uroczystości  w  dniu 1 sierpnia  w obliczu fali upału i pory dnia czyli  godzin 13 – 15 stanowili  ochotniczy  towarzysze z organizacji  warszawskiej Alicja  ŁotysAndrzej ŁotysRyszard  Dzieniszewski.  Ustawieni   w szeregu za fundacją Polskiego Państwa Podziemnego, okazaliśmy się widocznie ideologicznie odlegli od pewnej organizacji harcerskiej, choć  był to raczej problem jej harcmistrza. Otrzymaliśmy w zamian - składające nasze wiązanki  - młode panie żołnierki w rogatywkach z ramienia garnizonu stołecznego za co tą drogą dziękujemy.  Oczywiście brak wiedzy o Polskiej Partii Socjalistycznej i Polskim Państwie Podziemnym  nie  był przeszkodą dla tych młodych kobiet  i raczej było zadowolenie,  że uczestniczą w  tej podniosłej  uroczystości  odzyskiwania  podwójnie niepodległości  dzięki poświęceniu  bohaterów naszej partii.  Dodatkowo organizator uroczystości odczytał naszą intencję uczczenia w tym momencie pamięci towarzysza Kazimierza Pużaka przywódcy czasu wojny PPS  i współtwórcy PPP.  Towarzyszka  Alicja  Łotys z konieczności  w tym upale obejrzała  jak  kilka  uczestniczek  tej uroczystości  jej finał z pozycji  widowni. Widownię zorganizowano   w postaci honorowych rzędów krzeseł ustawionych w cieniu drzew najbliższych pomnika i chwała za to organizatorom.  Mamy przesłanki, że nasz  udział w tej uroczystości  związanej  z  Polskim Państwem Podziemnym i etosem Polskiej Partii Socjalistycznej został odnotowany w wielu środowiskach  interesujących się historią i polityką najnowszą  zarówno  w kraju jak również za granicą.

  Ryszard  Dzieniszewski