Mokotów .   Delegacja   PPS  w  składzie -  tow.  Mirosław  Nizielski  -  przewodniczący   CKW  ,         tow.  Ryszard  Dzieniszewski  -  sekretarz  RN  ,   tow.  Henryk   Bulski  -  opiekun   kombatantów   i   żołnierzy  misji  pokojowych   RP  -  złożyła   wieniec   na  uroczystościach   o  godz.  10 w  parku  gen. Dreszera   w  tej   drugiej  co  do  wielkości   dzielnicy   w  naszej  stolicy.   Przypomnijmy,   że   w  walkach  w  tej  dzielnicy   i  opiece  oddziału  kobiecego  nad  ludnością   cywilną   swoją  rolę  spełniał   odział  Polskiej  Armii  Ludowej   (PAL )  pod  dowództwem   tow.  Jana   Mulaka  -  zmarłego  b.  przewodniczącego  PPS,    późniejszego  senatora  –  seniora  III  RP.   Ponieważ  urząd  miasta  zablokował  prezentację   nagłośnieniową   organizacji  składających   wieńce  -  pozostały   nam   wzajemne  pozdrowienia   z   przyjaznymi  nam  delegacjami :   ZNP,   kombatantów  pułku  Baszta   i  zespołu   ZKRP i BWP .  

   Bielany.   W  tej  dzielnicy  będącej   w  przeszłości   przez  wiele  lat  częścią   dzielnicy  Żoliborz   w  uroczystościach   o  godz.  12. 30  wiązankę  w   imieniu  PPS  złożył  tow.  Ryszard  Dzieniszewski.

 Nasi  sympatycy   kombatanci   b.   nauczyciele   zarówno  socjaliści  jak   i  ludowcy  z  osiedla  Chomiczówka   z  powodu   upałów   nie  mogli  wziąć  udziału.    Centralnym  miejscem  składania  wieńców  była   tablica  na  „Naszym  Domu”   a  Al.  Zjednoczenia  -  wzniesionym  za  czasów   II  RP  - domu  opieki  przez   związkowców  i   działaczy  PPS.    Dom  ten   był   zaprojektowany   społecznie   przez  Marynę  Falską  ( słynny  elementarz )  i  zespół :   profesor  Marią  Grzegorzewską  twórczynię  Instytutu  Pedagogiki  Specjalnej   ( 1922 rok) ,   Aleksandrę  Piłsudską  znaną  z  powołania  Domu Kombatanta  1863 r. ,  znanego  w  II RP   pisarza  literatury  dziecięcej  dr  Janusza   Korczaka  zamordowanego  przez  hitlerowców  w  okupację  razem   z  dziećmi  z   domu  dziecka  z   getta . 

W  tej  dzielnicy  obchody   1  sierpnia  są  od  niedawna  i  stąd  są  dużo  skromniejsze.   W  związku  z  czym   nie  było  nagłośnienia   i  pozostało   nam  udzielenie  wywiadu  Radiu  Warszawa  o  znaczeniu  tego  miejsca  w  historii  stolicy.  Ponieważ  informacje  o   tym  miejscu   są   niedokładne   na  co  zwracali  nam  kombatanci   po  zeszłorocznych  uroczystościach ,  przygotujemy   poprawiony  skrót  tej  informacji.   Autokar ,  który  władze  miasta   przeznaczyły   dla  kombatantów   warszawskich   dla   poznania  rozrzuconych  na  dużej  przestrzeni  miejsc  pamięci   został  przed  tym  domem  uzupełniony  delegacją  dzieci   z  mieszczącego   się  tu  ośrodka  opieki  nad   nimi.   Chwała  według  nauczycieli  -  temu  przedsięwzięciu   pedagogicznemu   w  stosunku  do  takiej   grupy  dzieci .    

 Kompozycje   wieńców   dla  dzielnic  Żoliborz ,  Mokotów  i   Bielany  przygotowała  przewodnicząca  CKR   tow.  Małgorzata   Białek. 

     Ponieważ  informacje  o  wzmiankowanym   miejscu  składania  wieńców   na  Bielanach  są   niedokładne   odnośnie   roli   szpitali  wojskowych  w  1939  i  1944 roku  oraz  powiązania  oddziałów  OW  PPS  z  osiedlem  Zdobycz  Robotnicza   na  co  zwracali  nam  kombatanci   po  zeszłorocznych  uroczystościach ,  należy  przygotować    projekt   poprawionego  skrótu  tej  informacji.  

   Również  trzeba  będzie  na  Żoliborzu  spokojnie   odnieść  się  w  ramach  samorządowej  koalicji  lewicowej  do  nieuwzględnienia   nazwiska   dowódcy  oddziałów   OW  PPS   kpt.  Dąbrowskiego  -  uprzednio  bohatera  walk  RBOW  w  1939 roku,  broniącego  od  początku  do  końca  walk  „Twierdzy  Kościoła   Zmartwychwstanek”   na  ul.  Krasińskiego ,  enigmatycznych  informacji   z   głównych  uroczystości   -  gdzie  bez  nazwy  występuje  grupa  bojowców  z  AL  próbujących  przebicia  się  przez  wał  wiślany  w  momencie  kapitulacji  dzielnicy  oraz  enigmatyczne  oddziały  żołnierzy  desantu  I  Armii  Wojska  Polskiego  spieszące   na  pomoc  żoliborskim  powstańcom . 

  Natomiast  mieszkańcom  Mokotowa  trzeba  będzie  przywrócić  otwarcie  bramy  w  parku  im.  gen.  Dreszera  od  strony  ul.  Puławskiej  co   doprowadzi  do  ponownego  uspołecznienia  tej  uroczystości.

 

 

                       

 

 Ryszard  Dzieniszewski