Ukazał się  lutowy  numer dwumiesięcznik KURIER -  cenionego  informatora  w  spółdzielniach  mieszkaniowych  Warszawy.  Na  wstępie  Krajowa  Rada  Spółdzielcza przypomniała,  że  będziemy obchodzić  w  dniu  29  października 100  lecie  uchwalenia  w  1920  roku  Ustawy  Spółdzielczej .  Zawdzięczamy  to  też takim  wybitnym  politykom  socjalistycznym  z  PPS  i  ludowym  z  PSL  jak :  Franciszek  Stefczyk,  Stanisław  Thugutt,  Stanisław  Wojciechowski  ( późniejszy  prezydent  RP ),  Wincenty  Witos,  Stanisław  Grabski.

  Na  to  100  lecie możemy  podać  ciekawą  statystykę  GUS . Przynosimy  polskiemu  społeczeństwu  najgospodarniejszy  sektor  gospodarki  mieszkaniowej  obejmujący  blisko  11-12  mln  mieszkańców  z  kosztami  zarządzania  -  30  %  gdy  dla  wspólnot  jest  to  36 %, dla  TBS-ów  -  56 %  a  dla  gospodarki  miejskiej  - 67%.

 Nie  wymaga  komentarza tytuł  kolejnego  artykułu  -  „Drogo  i  niesprawiedliwie”  -  bo  każdy  z  blisko  pół  miliona mieszkańców  Warszawy  zamieszkałych  w  spółdzielniach  wie,  że  chodzi  o  tzw.  ustawę  śmieciową.   

  Tak  identyfikują te  opłaty emeryci  i  zarabiający  w  granicach  płacy  minimalnej  -  jako  efekty  ustawy  o  odbiorze  odpadów  komunalnych  -  najdroższej  w  kraju  właśnie  w  stolicy. Ale  też  niesprawiedliwej  bo  bardziej  sprawiedliwe  powiązanie  stawek  z  ilością  zużycia  wody  wymaga  dopiero  opracowania  takiego  przemyślanego  systemu  i  według  regionalnej  izby  obrachunkowej  - poprawy  ustawy  a  to  będzie  trwać.

 Następny  artykuł  „Zbiorowa  odpowiedzialność  za  brak  segregacji  śmieci” i  „Recyklomaty  już  dostępne” wskazuje na  znaczne  niebezpieczeństwa skazania  społeczeństwa  na  łup  prywatnych  firm  i  opóźnienie  we  wdrażaniu  znanych  metod  segregacji z  doświadczeń innych  krajów  UE. 

 Na  dodatek  informacja  „Podatek  od  nieruchomości”  uchwalony  przez  Radę  m. st. Warszawy dopiero  w  dniu  7  listopada 2019  roku  czyli  z  3  kwartalnym  opóźnieniem  podobnym  do  przekształcenia  tzw.  „wieczystego”  we własność bez  poinformowania  olbrzymiej  ilości  mieszkańców. Wielu  zadaje  sobie  pytanie czy  muszą  płacić  za  to  jeszcze  w  2010  roku . Powyższe  zagęszczenie  problemów wskazuje  chyba  na zmęczenie  wielu  radnych  z  prokapitalistycznych  partii  wieloletnimi  sprawowaniem  swoich  funkcji.

 Na  szczęście  spółdzielczość  mieszkaniowa  Warszawy  nie  musi  już  korzystać  z podpowiedzi  w  artykule  „Premia  termo modernizacyjna  łatwiej  dostępna”  -  Ministerstwa  Rozwoju .  Byliśmy  w  ramach  zasłużonej  historycznie Warszawskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej”  już  od  połowy  lat  80 – tych  w  osiedlu  Chomiczówka  prekursorami  ocieplania  budynków  z  wielkiej  płyty  i  pozostałych  domów  w  technologii  tzw.  J. Dało  to ponad 35  %  oszczędność w  zużyciu  ciepła  i  co  za  ty  idzie  opłat  za  ogrzewanie.

WSM początki działalności

Spóldzielcze Os. Chomiczówka WSM-WSBM z 1977r wg francuskiej szkoły urbanistycznej

 

 Ryszard  Dzieniszewski