Cały postępowy świat  czci 1 maja  od 1890 roku . Dla nas , członków Polskiej Partii Socjalistycznej  Święto Pracy ma wymiar realny .  

 

   Przypominamy  sobie  i  całemu społeczeństwu polskiemu,  o  wielkim wysiłku wielu pokoleń PPS - owców, którzy wywalczyli  wolność dla  narodu  i  prawa  dla  ludzi  pracy .

 

    Historia zatoczyła koło. 1-Maja powstał jako dzień walki o prawa pracownicze i ponownie stajemy do walki o sprawiedliwość społeczną i demokrację obywatelską.

   Odwołujemy się do obowiązującej Konstytucji RP,   której Art.  2 stanowi, że „Rzeczypospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym  urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”.

    Podstawowe zasady praw obywatelskich są obecnie naruszane przez rządzących. Rozszerza się zakres inwigilacji, wprowadza dyspozycyjną  prokuraturę,  blokuje  działanie instytucji  stojących na straży  przestrzegania  konstytucji. 

    Konstytucyjne prawa w zakresie sprawiedliwości społecznej  są nagminne łamane.  Nie ma w Polsce prawdziwej demokracji to znaczy równości wszystkich obywateli. Silniejszy uzyskuje bezkarność. Fikcją jest wolność ekonomiczna . Biedny   człowiek  pozbawiony jest możliwości egzekwowania swoich praw. Wolność indywidualna ograniczana jest również żądaniami  Kościoła Katolickiego,  a wolność wyboru w wyborach ograniczona jest dostępem do mediów.

    Wolny rynek i konkurencja to ideologia bogatych i silnych, którzy reguły rynkowe uznają tylko wtedy gdy odnoszą z tego korzyści.

      Apelujemy do wszystkich  ludzi lewicy, o to by wspólnie przerwać ten  zaklęty  krąg  niemożności.

     Zapraszamy do udziału w uroczystości 1 Majowej pod kamieniem pamiątkowym czynu  zbrojnego OB PPS z 1904 r.  na Placu Grzybowskim o   godz.  9. 30  -    organizowanej   przez   PPS   i    jej  partnerów   z Porozumienia  Socjalistów.

   Czeka nas długa walka. Walka polityczna, która nie musi  już być  krwawa.

       Musimy uświadomić społeczeństwu  polskiemu , że zmiany na  lepsze są możliwe  i  poprowadzić  społeczeństwo  do  tych  zmian.