Przyjmuje się poniższy harmonogram przygotowania członków i organów statutowych PPS do Kongresu

 

1.       Komitety Okręgowe i Rady Wojewódzkie przeprowadzą w terminie do 10 czerwca b.r przegląd struktur i aktywności członków PPS i w terminie do końca czerwca b.r przekażą do Centralnego Komitetu Wykonawczego wykazy kół terenowych oraz  wykazy członków tych

Kół.

2.       Centralny Komitet Wykonawczy w terminie do 15 sierpnia b.r. przygotuje propozycje dotyczące ilości delegatów na Kongres z podziałem na organizacje wojewódzkie i okręgowe

oraz propozycję  terminu i miejsca przeprowadzenia Kongresu.

3.       Rada Naczelna na swoim posiedzeniu we wrześniu b.r. zatwierdzi termin i miejsce przeprowadzenia Kongresu oraz zatwierdzi  ilość i podział mandatów na Kongres

4.       W nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2017 przeprowadzone zostaną Konferencje Okręgowe i Wojewódzkie PPS  na których dokonany zostanie wybór władz okręgów i województw oraz wybrani zostaną delegaci na Kongres.

5.       Rada Naczelna na swoim posiedzeniu w pierwszej połowie listopada zapozna się z przygotowaniami do Kongresu i ustali proponowany tryb i porządek przeprowadzenia obrad Kongresu.

 

RN PPS