11 listopada każdego roku Polska obchodzi Święto Niepodległości. Święto to obchodzi również Polska Partia Socjalistyczna. Walka o odzyskanie niepodległości była jednym z dwóch podstawowych założeń programowych PPS, kiedy powstawała w dniu 17 listopada 1892 roku na Kongresie w Paryżu.

Na czele długiej listy aktywnych twórców Polski Niepodległej znajdują się czołowe postaci PPS: Bolesław Limanowski, Edward Abramowski, Józef Piłsudski, Ignacy Daszyński i wielu innych.

Trzeba podkreślić, że to myśl polityczna socjalistów polskich pozwoliła pod koniec XIX wieku na zbudowanie samodzielnego ruchu niepodległościowego, który odegrał zasadniczą rolę w powstaniu zalążków organizacji wojskowej, a w okresie po wyzwoleniu, nowoczesnej konstrukcji Państwa Polskiego. Pierwsze rządy po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, kierowane przez socjalistów: Ignacego Daszyńskiego (1918) i Jędrzeja Moraczewskiego (1918-1919), stworzyły postępowy program odrodzenia Polski i jej rozwoju, który rzutował w dalszych latach na kierunki organizacji życia społecznego i gospodarki II RP.

Najbardziej kluczowe, w sensie dorobku politycznego, inicjatywy i  wydarzenia, w których PPS odegrała wiodącą rolę to:

- walka z caratem o wolność narodową i sprawiedliwość społeczną zwieńczona Rewolucją 1905 roku,

- walka o niepodległość zakończona proklamacją przez socjalistę Józefa Piłsudskiego w dniu 11 listopada 1918 roku powrotu wolnej, niepodległej Polski,

- utworzenie i rozpoczęcie realizacji programu odbudowy Polski z jednoczesnym wprowadzeniem postępowych programów społecznych przez rządy pierwszych dwóch premierów-socjalistów,

- udział szerokich rzesz socjalistów polskich w obronie naszego terytorium  w wojnie z bolszewikami w 1920 roku,

- walka socjalistów o demokratyczne oblicze II Rzeczypospolitej, przeciw autorytarnym działaniom sanacji.

Polska Partia Socjalistyczna biorąc aktywny udział w walce o odzyskanie niepodległości przez Polskę i tworzeniu zrębów II Rzeczypospolitej, sytuuje się ideowo i programowo w gronie spadkobierców niepodległości.

Rada Naczelna PPS stwierdza, że Polska Partia Socjalistyczna, jako najstarsza działająca partia polityczna w Polsce, jak nikt inny, ma pełne prawo uczestniczyć aktywnie w obchodach Święta Niepodległości i poczuwać się do obowiązku kultywowania swej tradycji historycznej bezpośrednio związanej z losami Polski.

 

                                                                      Uchwała Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej

w sprawie zadań organizacyjnych związanych z obchodami 100 lecia niepodległości Polski w roku 2018

Warszawa 10 lutego 2018 roku

 

 

Rada Naczelna PPS postanawia:

1.       Zobowiązać wszystkie organizacje podstawowe PPS i wszystkich członków partii do aktywnego włączenia się  w obchody państwowe i regionalne 100 lecia Niepodległości Polski

2.       Powołać Społeczny Komitet PPS Obchodów 100 lecia Niepodległości Polski z udziałem wybitnych postaci życia społecznego i politycznego związanych z tradycją PPS i polskiej lewicy

3.       Wziąć udział w przedsięwzięciach i obchodach Święta Niepodległości organizowanych przez inne ugrupowania lewicy

4.       Przygotować i zrealizować aktywny program organizacyjny i historyczny mający na celu upowszechnienie udziału PPS i polskich socjalistów w walce o odzyskanie niepodległości w roku 1918 i odbudowę państwa po 123 latach braku polskiej państwowości i jeszcze dłuższego okresu niewoli Polaków

5.       Włączyć się aktywnie w propagowanie idei budowy pomnika Ignacego Daszyńskiego, jednego z Ojców Założycieli Państwa Polskiego

 

 

 

Rada Naczelna PPS