\

Cele i zadania PPS na lata 2019-2021

Warszawa, 2 marca 2019 roku

 

I. Od dnia powstania Polska Partia Socjalistyczna walczy o ludową Rzeczpospolitą Polską z socjalistycznym systemem społecznym i gospodarczym. O Polskę sprawiedliwych stosunków społecznych i ekonomicznych. Cel ten nie został dotychczas zrealizowany. Dzisiaj w Polsce mamy kapitalizm. Władzę sprawuje kapitał.

Uchwała XLII Kongresu Polskiej Partii Socjalistycznej
Cele i zadania polityczne PPS na lata 2016-2018


Warszawa, 5 grudnia 2015 roku


Polska Partia Socjalistyczna i jej członkowie powinni wyciągnąć wnioski z przebiegu kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu w 2015 roku i z przyczyn porażki lewicy w tych wyborach.

Uchwała XLII Kongresu Polskiej Partii Socjalistycznej

„Budujmy polską lewicę – reprezentanta  ludzi pracy”

Warszawa, 5 grudnia 2015 roku

I. W dzisiejszej Polsce siły lewicowe są rozbite i rozproszone. Nie jest to rezultat wyborów do Sejmu, a wynik wieloletniego procesu odchodzenia sił społecznych i politycznych określających się jako lewicowe od zasad i wartości, które stanowią o lewicowości.