LIST OTWARTY DO SPÓŁDZIELCÓW WARSZAWY

z  okazji  Międzynarodowego  Dnia  Spółdzielczości

 

                                          Szanowni Spółdzielcy !

 

           W  imieniu  Okręgowego  Komitetu  Warszawskiego  Polskiej  Partii  Socjalistycznej składamy   Wam   najlepsze  życzenia  z   okazji  zbliżającego   się

                    

Międzynarodowego   Dnia    Spółdzielczości

 

      Wyrażamy  wielki  szacunek  i  uznanie   dla  polskich  spółdzielców,   że  pomimo  tak  trudnych   i  niesprzyjających  warunków   wynikających   z   neoliberalnego   dogmatu  wyższości   własności  prywatnej  nad  społeczną ,   w  jakich  działają  przez  minione  dwadzieścia  pięć  lat,   spółdzielczość  rozwija  się  i  realizuje   swoją   misję  gospodarczą  oraz  społeczną.

 

 

Dlaczego P.P.S. nie uczestniczy w marszach i inicjatywach zjednoczeniowych Komitetu Obrony Demokracji

   Polska  Partia  Socjalistyczna  była  i  jest  zwolennikiem społeczeństwa opartego na ideałach sprawiedliwości społecznej.

 Popieramy  państwo  prawa  i mechanizmy  nadzoru  nad  tworzeniem  prawa  przez  parlament  oraz   jesteśmy przeciwni blokowaniu  działań  Trybunału  Konstytucyjnego  przez  obecną  większość  parlamentarną. Jesteśmy  przeciwni  takim  uprawnieniom  prokuratury,  służb  specjalnych  i  policji,  które w sposób  nadmierny  ograniczają  sferę  prywatności  i  mogą  być  wykorzystane do zwalczania  ludzi  oraz  poglądów  odmiennych  od  rządzącej  większości.