Bardzo dziękujemy za zaproszenie na I Mazowiecki Kongres Lewicy..

Kongres był zorganizowany wzorowo, za co należy pochwalić wszystkie osoby, które przyczyniły się do jego organizacji.
Jeśli będzie organizowany II Kongres to chcielibyśmy także w nim uczestniczyć.
 
Przewodniczący Wojewódzkiej
Mazowieckiej Rady PPS
dr Ludwik Ponto